Proff
Proff
Annonce
Annonce

VØLUND VARMETEKNIK A/S

CVR-nr32938108
AdresseIndustrivej Nord 7 B, 7400 Herning

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste94.225123.70396.91073.54764.656
Personaleomkostninger-44.613-42.786-39.261-32.368-28.517
Afskrivninger-355-229-274-263-124
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat49.25780.68857.37540.91636.015
Finansielle indtægter919547148380151
Finansielle udgifter-608-464-327-344-272
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto31183-17936-121
Ordinært resultat49.56880.77157.19640.95235.894
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat49.56880.77157.19640.95235.894
Skat af årets resultat-10.954-17.795-12.606-9.020-7.928
Årets resultat38.61462.97644.59031.93227.966

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00103257411
Immaterielle anlægsaktiver i alt00103257411
Grunde og bygninger1.1081.000000
Andre anlæg og driftsmidler176309278337446
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.2841.309278337446
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1.127837805805739
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.127837805805739
Anlægsaktiver i alt2.4112.1461.1861.3991.596
Varebeholdninger76.96264.11134.78537.17028.866
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser31.08583.15635.86932.88429.360
Tilgodehavender hos nærtstående parter33.65364.59977.77141.73539.517
Andre tilgodehavender151993591.74775
Værdipapirer00000
Likvide midler110615
Omsætningsaktiver i alt142.905213.271149.664114.29498.683
Status balance145.316215.417150.850115.693100.279
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat60.13041.51628.54028.95027.018
Udbytte20.00050.00045.00030.00024.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel81.13092.51674.54059.95052.018
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt81.13092.51674.54059.95052.018
Udskudt skat00000
Hensættelse13.23712.43510.1717.7576.625
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter15.50544.22318.40312.25013.624
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer26.0159.3188.7996.4476.971
Anden gæld9.42956.92538.93729.28921.041
Kortfristet gæld i alt50.949110.46666.13947.98641.636
Passiver i alt145.316215.417150.850115.693100.279

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte7066615449
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

VØLUND VARMETEKNIK A/S

CVR-nr 32938108

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

VØLUND VARMETEKNIK A/S

CVR-nr: 32938108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

VØLUND VARMETEKNIK A/S

CVR-nr: 32938108

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger