Proff
Proff

URETEK ENGINEERING ApS

CVR-nr21243787CVRP-nr1004792241
AdresseTværvejen 6, 5580 Nørre Aaby

Uretek Engineering ApS
Professionel fundering og reparation af sætningsskader

Landsdækkende specialister i hurtig og skånsom fundering og efterfundering.

Uretek stopper sætningsskader permanent og installerer ligeledes skruepælefundamenter til små og store byggerier. Med Uretek Metoden® og ScrewFast Skruepæle® sikres vibrationsfri stabilisering og fundering. Herunder pilotering af eksisterende og nye bygninger.

Virksomheden udfører desuden geotekniske undersøgelser og hulrumsfyldning i forbindelse med underminering fra kloakskader, naturskader m.m. Uretek blev etableret i 1998 har omfattende erfaring med større industrielle projekter og projekter for private boligejere.

Uretek har høj kundetilfredshed og tilbyder uforpligtende telefonkonsultation på 70 20 33 01.


Løsningerne:

Ureteks løsningsmetoder Uretek Metoden® er en unik stabiliserings- og løfteteknik.

Uretek metoden® bruges til stabilisering og løft af bl.a. gulve, fundamenter og veje, der har sætningsskader. Med Uretek Metoden® kan en bygning stabiliseres uden opgravning.

ScrewFast Skruepæle® bruges ved efterfundering, fundering og pilotering af eksisterende og nye bygninger.

En fordel ved ScrewFast Skruepæle® er, at de kan bruges både som tryk og trækpæle.

ScrewFast Skruepæle® kan let tages op og genanvendes. Det gør dem velegnede til fundering af både blivende og midlertidige konstruktioner.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.8438.03412.2955.6045.575
Personaleomkostninger-6.078-6.258-5.160-4.029-4.040
Afskrivninger-669-594-429-161-162
Kapacitetsomkostninger0-206-1.36500
Primært resultat1.0969765.3421.4141.373
Finansielle indtægter14211
Finansielle udgifter-77-17-12-5-8
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto11252278
Finansielle poster netto3639-831
Ordinært resultat1.1331.0155.3341.4171.374
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.1331.0155.3341.4171.374
Skat af årets resultat-222-210-1.173-310-302
Årets resultat9108054.1611.1071.072

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2.6203.1291.309823468
Øvrige materielle anlægsaktiver0077400
Materielle anlægsaktiver i alt2.6203.1292.084823468
Kapitalandele313200148146138
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt313200148146138
Anlægsaktiver i alt2.9333.3292.232969607
Varebeholdninger2.0111.399914680666
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser104184220
Tilgodehavender hos nærtstående parter8231.2146098821.833
Andre tilgodehavender4406.715012
Værdipapirer00000
Likvide midler79464451.653717
Omsætningsaktiver i alt3.1193.2898.3843.3573.330
Status balance6.0526.61810.6164.3273.937
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.4422.3541.6011.381944
Udbytte1.71004.000600870
Øvrige reserver1837018788
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.4602.5505.7452.1841.947
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.4602.5505.7452.1841.947
Udskudt skat00000
Hensættelse21021563012-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt285365269900
Kortfristet gæld til nærtstående parter49500013
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat228625555286294
Varekreditorer6531.0241.703917485
Anden gæld01.8391.71300
Kortfristet gæld i alt2.0973.4873.9712.0401.990
Passiver i alt6.0526.61810.6164.3273.937

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte1010888
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

URETEK ENGINEERING ApS

CVR-nr 21243787

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

URETEK ENGINEERING ApS

CVR-nr: 21243787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7056003

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

URETEK ENGINEERING ApS

CVR-nr: 21243787

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger