Proff
Proff
Annonce

UHRENHOLT A/S

CVR-nr18981009
AdresseTeglgårdsparken 106, 5500 Middelfart

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.964.8882.963.2072.398.1482.239.0952.310.093
Vareforbrug2.731.4702.747.1272.204.9962.048.0252.164.232
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste233.418216.085193.152191.070146.197
Personaleomkostninger-135.037-122.072-116.983-108.401-110.362
Afskrivninger-10.993-9.248-8.039-7.151-7.195
Kapacitetsomkostninger-499-79-2.555-860
Primært resultat86.88984.68665.57575.43228.640
Finansielle indtægter24.71810.51421.35621.42418.075
Finansielle udgifter-7.145-13.003-7.164-12.522-18.814
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto10.9042.7982.629-4.255-8.617
Finansielle poster netto28.47730916.8214.647-9.356
Ordinært resultat115.36684.99582.39680.07919.284
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat115.36684.99582.39680.07919.284
Skat af årets resultat-23.096-17.208-17.794-18.629-5.986
Årets resultat92.27067.78764.60261.45013.298

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.98610.75011.07812.82813.396
Immaterielle anlægsaktiver i alt6.98610.75011.07812.82813.396
Grunde og bygninger5.4243.5823.7723.8304.090
Andre anlæg og driftsmidler7.96111.23513.82115.02617.769
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt13.38514.81717.59318.85621.859
Kapitalandele57.16947.25652.89347.75518.114
Langfristede tilgodehavender233.961365.482357.159349.662364.045
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt291.130412.738410.052397.417382.159
Anlægsaktiver i alt311.501438.305438.723429.101417.414
Varebeholdninger78.95481.74783.25270.52458.694
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser352.210345.147321.663234.955297.199
Tilgodehavender hos nærtstående parter37.34134.00014.74718.21718.753
Andre tilgodehavender27.86624.29623.32629.65228.170
Værdipapirer00000
Likvide midler2.4666133903192.087
Omsætningsaktiver i alt506.343491.344447.262360.768412.812
Status balance817.844929.649885.985789.869830.226
Selskabskapital50.00050.00050.00050.00050.000
Overført resultat381.211282.220407.308341.787280.405
Udbytte0191.000000
Øvrige reserver2758.8995.79210.7697.074
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel431.486532.119463.100402.556337.479
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt431.486532.119463.100402.556337.479
Udskudt skat00000
Hensættelse1.1472.24144.24143.62048.447
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.73311.0098.5609.3314.910
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt10.73311.0098.5609.3314.910
Kortfristet gæld til nærtstående parter25.42023.11529.58823.49221.114
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000053
Kortfristet gæld til banker27.26382.26149.31991.914254.284
Selskabsskat3.8183.0241.09421.2697.420
Varekreditorer264.740228.757220.447156.104131.460
Anden gæld53.23747.12369.63641.58325.059
Kortfristet gæld i alt374.478384.280370.084334.362439.390
Passiver i alt817.844929.649885.985789.869830.226

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte-166155155162
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

UHRENHOLT A/S

CVR-nr 18981009

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

UHRENHOLT A/S

CVR-nr: 18981009

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

UHRENHOLT A/S

CVR-nr: 18981009

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger