Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under frivillig likvidation

Ugeaviserne af 15/6-2017 A/S

CVR-nr38710737
AdresseBugattivej 8, 7100 Vejle

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

16.383

18.837

17.541

23.436

26.582

Personaleomkostninger

-6.910

-9.979

-13.064

-13.690

-16.850

Afskrivninger

-5.102

-5.102

-5.102

-5.102

-5.101

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

4.371

3.757

-625

4.644

4.631

Finansielle indtægter

133

11

0

0

126

Finansielle udgifter

-291

-354

-372

-443

-61

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-158

-343

-372

-443

65

Ordinært resultat

4.213

3.414

-997

4.202

4.696

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

4.213

3.414

-997

4.202

4.696

Skat af årets resultat

-928

-753

218

-929

-1.049

Årets resultat

3.285

2.661

-779

3.273

3.646

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

27.832

32.933

38.035

43.136

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

27.832

32.933

38.035

43.136

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

27.832

32.933

38.035

43.136

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

14.168

2.626

975

0

571

Andre tilgodehavender

0

53

1

80

50

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

5.620

34

102

543

Omsætningsaktiver i alt

14.168

8.299

1.011

182

1.164

Status balance

14.168

36.131

33.944

38.217

44.300

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

8.583

5.298

3.887

5.916

3.893

Udbytte

0

1.250

1.250

1.250

1.250

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

9.083

7.048

5.637

7.666

5.643

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

9.083

7.048

5.637

7.666

5.643

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

0

2.917

2.437

1.956

1.476

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

1.136

1.135

450

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

1.136

1.135

450

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

21.630

22.081

25.871

28.344

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

3.845

272

0

448

569

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

1.240

0

2.654

1.826

8.268

Kortfristet gæld i alt

5.085

25.029

24.735

28.145

37.181

Passiver i alt

14.168

36.131

33.944

38.217

44.300

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

14

18

23

26

32

Hent gratis årsrapporter

Ugeaviserne af 15/6-2017 A/S

CVR-nr 38710737

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Ugeaviserne af 15/6-2017 A/S

CVR-nr: 38710737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Ugeaviserne af 15/6-2017 A/S

CVR-nr: 38710737

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger