Proff
Proff
Annonce
Annonce

UGEAVISEN ESBJERG K/S

CVR-nr26188547
AdresseNorgesgade 1, 6700 Esbjerg
Del afJFM P/S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

20.500

8.832

8.858

9.289

10.515

Personaleomkostninger

-4.737

-8.242

-7.248

-8.396

-8.912

Afskrivninger

-1.007

-1.007

-1.007

-1.003

-1.000

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

14.756

-417

603

-110

603

Finansielle indtægter

102

13

14

13

14

Finansielle udgifter

-21

-96

-82

-108

-179

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

82

-82

-69

-95

-166

Ordinært resultat

14.788

-500

534

-205

438

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

14.788

-500

534

-205

438

Skat af årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

14.788

-500

534

-205

438

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

5.457

6.457

7.458

8.458

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

5.457

6.457

7.458

8.458

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

18

25

31

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

18

25

31

0

Kapitalandele

0

12

12

12

12

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

12

12

12

12

Anlægsaktiver i alt

0

5.487

6.494

7.501

8.470

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

17.793

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

85

712

206

550

18

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

5.856

3.891

1.939

3.147

Omsætningsaktiver i alt

17.878

6.642

4.169

2.698

3.405

Status balance

17.878

12.129

10.663

10.199

11.874

Selskabskapital

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Overført resultat

15.878

1.090

1.590

1.056

1.260

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

17.878

3.090

3.590

3.056

3.260

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

17.878

3.090

3.590

3.056

3.260

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

587

581

228

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

3.404

3.337

3.272

5.198

Langfristet gæld i alt

0

3.991

3.918

3.500

5.198

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

1.046

1.030

1.776

1.761

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

5

2

0

0

Anden gæld

0

3.996

2.123

1.867

1.656

Kortfristet gæld i alt

0

5.047

3.155

3.643

3.416

Passiver i alt

17.878

12.129

10.663

10.199

11.874

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

8

11

12

15

17

Hent gratis årsrapporter

UGEAVISEN ESBJERG K/S

CVR-nr 26188547

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

UGEAVISEN ESBJERG K/S

CVR-nr: 26188547

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

UGEAVISEN ESBJERG K/S

CVR-nr: 26188547

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger