Proff
Proff
Annonce

TRYKKOMPAGNIET A/S

CVR-nr26908574
AdressePilestræde 34, 1112 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.08811.08513.00712.10814.908
Personaleomkostninger-309-15.624-12.149-11.336-14.370
Afskrivninger-38-577-615-615-518
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat15.741-5.11624315720
Finansielle indtægter1.5090000
Finansielle udgifter-25-95-243-175-526
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto1.484-95-243-175-526
Ordinært resultat17.225-5.2110-18-506
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat17.225-5.2110-18-506
Skat af årets resultat-10.4915290527.679
Årets resultat6.734-4.6820347.173

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger03.5596.0006.0006.000
Andre anlæg og driftsmidler01006771.2931.908
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt03.6596.6777.2937.908
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt03.6596.6777.2937.908
Varebeholdninger01.7911.3481.2831.133
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter61.31047.00242.62042.77735.113
Andre tilgodehavender012.13812.53211.96419.533
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt61.31060.93156.60056.02455.779
Status balance61.31064.59063.27763.31763.687
Selskabskapital50.00050.00050.00050.00050.000
Overført resultat10.0303.2967.9787.9787.944
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel60.03053.29657.97857.97857.944
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt60.03053.29657.97857.97857.944
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.1611.0641.0131.348487
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.1611.0641.0131.348487
Kortfristet gæld til nærtstående parter03.060000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00005
Varekreditorer601.7032.0221.7062.355
Anden gæld595.4672.2642.2852.896
Kortfristet gæld i alt11910.2304.2863.9915.256
Passiver i alt61.31064.59063.27763.31763.687

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte118182031
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TRYKKOMPAGNIET A/S

CVR-nr 26908574

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TRYKKOMPAGNIET A/S

CVR-nr: 26908574

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TRYKKOMPAGNIET A/S

CVR-nr: 26908574

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger