Proff
Proff
Annonce
Annonce

TOP WINE ApS

CVR-nr32890814
AdresseMalervej 8, 6710 Esbjerg V

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.720

1.739

1.773

1.701

2.182

Personaleomkostninger

-1.617

-1.489

-1.532

-2.005

-2.148

Afskrivninger

0

0

0

-13

-13

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

103

249

241

-318

21

Finansielle indtægter

20

10

-6

5

26

Finansielle udgifter

-127

-103

-96

-108

-160

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-108

-93

-103

-103

-135

Ordinært resultat

-5

156

138

-420

-114

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-5

156

138

-420

-114

Skat af årets resultat

32

0

30

-75

-141

Årets resultat

27

156

168

-496

-255

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

13

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

13

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

3

3

3

3

3

Finansielle anlægsaktiver i alt

3

3

3

3

3

Anlægsaktiver i alt

3

3

3

3

16

Varebeholdninger

2.211

1.731

2.134

2.714

2.398

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

814

1.178

956

773

877

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

117

127

183

94

165

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

10

88

99

515

Omsætningsaktiver i alt

3.154

3.046

3.374

3.702

3.997

Status balance

3.157

3.049

3.377

3.705

4.013

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

-652

-680

-836

-1.004

-508

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-572

-600

-756

-924

-428

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-572

-600

-756

-924

-428

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.442

2.324

2.065

2.170

3.025

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

373

176

0

614

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

360

435

555

1.075

516

Anden gæld

0

713

1.513

771

900

Kortfristet gæld i alt

3.730

3.649

4.133

4.629

4.441

Passiver i alt

3.157

3.049

3.377

3.705

4.013

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

5

5

5

6

6

Hent gratis årsrapporter

TOP WINE ApS

CVR-nr 32890814

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TOP WINE ApS

CVR-nr: 32890814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TOP WINE ApS

CVR-nr: 32890814

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger