Proff
Proff
Annonce
Annonce

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr76562512
AdresseJernholmen 28-32, 2650 Hvidovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-052021-052020-052019-052018-05
Startdato

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

01.06.2017

Sluttdato

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

31.05.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-052021-052020-052019-052018-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning492.869512.820578.912634.084575.042
Vareforbrug349.894382.666420.011483.891484.394
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste142.975130.154158.901150.19390.648
Personaleomkostninger-115.634-132.107-128.602-130.751-135.185
Afskrivninger-4.296-1.890-2.582-2.553-2.770
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat23.045-3.84327.71716.889-47.307
Finansielle indtægter720300399574
Finansielle udgifter-841-1.053-812-968-1.428
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-769-1.053-512-569-854
Ordinært resultat22.276-4.89627.20516.320-48.161
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat22.276-4.89627.20516.320-48.161
Skat af årets resultat6531.070-6.420-348-2.009
Årets resultat22.929-3.82620.78515.972-50.170

BALANCEREGNSKAB

2022-052021-052020-052019-052018-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0031297
Immaterielle anlægsaktiver i alt0031297
Grunde og bygninger7961.0971.422781819
Andre anlæg og driftsmidler2.6022.9753.4322.3013.724
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.3984.0724.8543.0824.543
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender3.2150000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver03.0982.9042.9272.880
Finansielle anlægsaktiver i alt3.2153.0982.9042.9272.880
Anlægsaktiver i alt6.6137.1707.7616.0217.520
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser82.43678.34671.970100.284100.125
Tilgodehavender hos nærtstående parter68.29854.31390.24058.488547
Andre tilgodehavender1.49811.2203.1273.2262.511
Værdipapirer00000
Likvide midler1171.3611.2132.2881.131
Omsætningsaktiver i alt156.383147.749168.090165.136106.251
Status balance162.996154.919175.851171.157113.771
Selskabskapital1.5001.5001.5001.5001.500
Overført resultat74.36451.43555.26134.47618.504
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel75.86452.93556.76135.97620.004
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt75.86452.93556.76135.97620.004
Udskudt skat00000
Hensættelse153-319185116
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter20.91315.6881.53414.36336.225
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4115.9009.3414.0600
Varekreditorer40.33337.15371.40588.95324.919
Anden gæld25.32242.39336.49127.62032.507
Kortfristet gæld i alt86.979101.134118.771134.99693.651
Passiver i alt162.996154.919175.851171.157113.771

ANDET

2022-052021-052020-052019-052018-05
Antal ansatte246253270263-

Hent gratis årsrapporter

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr 76562512

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr: 76562512

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

FedEx Express Danmark ApS

CVR-nr: 76562512

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger