Proff
Proff
Annonce
Annonce

TMPO Connexio ApS

CVR-nr36408634
AdresseHøjbovej 1 E 1, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

5.776

3.224

1.297

949

-1.056

Personaleomkostninger

-5.159

-2.505

-1.352

0

0

Afskrivninger

-116

0

0

0

-
Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

502

719

-55

949

-1.056

Finansielle indtægter

76

1

0

0

-
Finansielle udgifter

-40

-14

-9

-9

-36

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

-2.253

2.253

0

-
Finansielle poster netto

36

-2.265

2.243

-9

-36

Ordinært resultat

538

2.959

-2.317

939

-1.092

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

538

2.959

-2.317

939

-1.092

Skat af årets resultat

-120

-158

202

0

0

Årets resultat

418

2.802

-2.115

939

-1.092

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

1.272

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.272

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

217

0

0

0

-
Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

217

0

0

0

-
Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

54

54

54

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

54

54

54

0

-
Anlægsaktiver i alt

1.543

54

54

0

-
Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.855

942

280

0

-
Tilgodehavender hos nærtstående parter

5.678

2.825

0

0

-
Andre tilgodehavender

24

109

203

0

-
Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

877

53

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

8.433

3.930

483

0

0

Status balance

9.976

3.984

537

0

0

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

178

-239

-3.041

-926

-1.865

Udbytte

0

0

0

0

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

228

-189

-2.991

-876

-1.815

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

228

-189

-2.991

-876

-1.815

Udskudt skat

0

0

0

0

-
Hensættelse

30

0

0

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

1.995

50

40

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

1.995

50

40

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

2.146

221

1.802

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

46

0

0

0

-
Varekreditorer

3.182

1.139

100

0

-
Anden gæld

4.495

2.983

1.242

655

14

Kortfristet gæld i alt

7.722

4.123

3.488

876

1.815

Passiver i alt

9.976

3.984

537

0

0

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

11

8

2

-

0

Hent gratis årsrapporter

TMPO Connexio ApS

CVR-nr 36408634

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TMPO Connexio ApS

CVR-nr: 36408634

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TMPO Connexio ApS

CVR-nr: 36408634

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger