Proff
Proff
Annonce
Annonce

TK MONTAGE VEST ApS

CVR-nr27966926
AdresseØstervangsvej 24, 6715 Esbjerg N

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.327

2.483

3.802

4.544

3.149

Personaleomkostninger

-1.497

-2.319

-3.559

-3.340

-2.762

Afskrivninger

-102

-107

-88

-99

-130

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-272

57

155

1.104

256

Finansielle indtægter

6

2

0

22

8

Finansielle udgifter

-28

-87

-79

-52

-65

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-22

-85

-79

-31

-56

Ordinært resultat

-297

-29

75

1.073

200

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-297

-29

75

1.073

200

Skat af årets resultat

58

-6

-31

-247

-49

Årets resultat

-239

-36

44

826

151

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

16

63

142

187

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

16

63

142

187

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

16

63

142

187

Varebeholdninger

185

60

60

60

60

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.109

810

2.652

3.279

2.059

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2

0

0

950

482

Andre tilgodehavender

62

0

409

90

12

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

22

1.144

1.015

0

0

Omsætningsaktiver i alt

1.380

2.014

4.136

4.380

2.614

Status balance

1.380

2.030

4.199

4.522

2.801

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

720

959

995

951

125

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

845

1.084

1.120

1.076

250

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

845

1.084

1.120

1.076

250

Udskudt skat

0

0

9

0

0

Hensættelse

13

9

9

17

8

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

7

40

90

113

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

7

40

90

113

Kortfristet gæld til nærtstående parter

71

73

892

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

1.011

905

Selskabsskat

0

0

0

238

43

Varekreditorer

247

200

903

977

919

Anden gæld

204

657

0

23

562

Kortfristet gæld i alt

522

930

3.030

3.339

2.430

Passiver i alt

1.380

2.030

4.199

4.522

2.801

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

4

5

7

7

6

Hent gratis årsrapporter

TK MONTAGE VEST ApS

CVR-nr 27966926

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

TK MONTAGE VEST ApS

CVR-nr: 27966926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

TK MONTAGE VEST ApS

CVR-nr: 27966926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger