Proff
Proff
Annonce

TIVOLI A/S

CVR-nr10404916
AdresseVesterbrogade 3, 1620 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.213.8001.130.100719.300477.7001.051.300
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.213.8001.130.100719.30000
Personaleomkostninger-544.500-504.300-412.200-435.900-481.900
Afskrivninger-109.500119.200122.200-133.200-119.600
Kapacitetsomkostninger-446.200-420.800-306.400-270.900-364.100
Primært resultat118.60097.500-35.600-175.00085.700
Finansielle indtægter1.900800100300700
Finansielle udgifter-8.700-10.600-11.900-10.600-12.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-700-200-200200134.500
Finansielle poster netto-7.50010.000-12.000-10.100123.200
Ordinært resultat111.10087.500-47.600-185.100209.100
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat111.10087.500-47.600-185.100209.100
Skat af årets resultat-24.800-22.4006.10042.200-41.700
Årets resultat86.30065.100-41.500-142.900167.400

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver47.700038.800024.800
Immaterielle anlægsaktiver i alt47.70043.20038.80035.00043.200
Grunde og bygninger001.114.6001.096.3001.129.300
Andre anlæg og driftsmidler1.366.8000245.5000260.500
Øvrige materielle anlægsaktiver70.700087.300384.40034.300
Materielle anlægsaktiver i alt1.437.5001.344.2001.447.4001.480.7001.424.100
Kapitalandele030050070016.700
Langfristede tilgodehavender22.50021.800000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver082.600000
Finansielle anlægsaktiver i alt22.500104.70050070016.700
Anlægsaktiver i alt1.507.7001.492.1001.486.7001.516.4001.558.100
Varebeholdninger14.50014.10012.20012.20015.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser34.20033.30019.5009.50036.600
Tilgodehavender hos nærtstående parter0016.50016.5000
Andre tilgodehavender62.30065.00017.600154.30024.500
Værdipapirer004.70000
Likvide midler73.80062.90012.70024.100178.000
Omsætningsaktiver i alt198.200181.50090.000222.700259.400
Status balance1.705.9001.673.6001.576.7001.739.1001.817.500
Selskabskapital57.20057.20057.20057.20057.200
Overført resultat919.100881.300000
Udbytte21.60016.300000
Øvrige reserver51.20033.600819.400845.7000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.049.100988.400876.600902.9001.049.800
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.049.100988.400876.600902.9001.049.800
Udskudt skat53.60053.40050.40054.60036.200
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter262.30000315.4000
Langfristet gæld til banker0275.400292.70000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld52.50063.20077.40066.20053.800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt368.400392.000420.500436.200428.400
Kortfristet gæld til nærtstående parter9001.600085.1000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter16.80017.500022.80022.800
Kortfristet gæld til banker0022.80000
Selskabsskat1002.5002.400014.300
Varekreditorer45.10045.40035.10028.70035.700
Anden gæld225.500226.200219.300263.400257.200
Kortfristet gæld i alt288.400293.200279.600400.000257.200
Passiver i alt1.705.9001.673.6001.576.7001.739.1001.817.500

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte0082800
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TIVOLI A/S

CVR-nr 10404916

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TIVOLI A/S

CVR-nr: 10404916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TIVOLI A/S

CVR-nr: 10404916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger