Proff
Proff
Annonce

The Gripper Company ApS

CVR-nr41241721
AdresseStenholm 22, 9400 Nørresundby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

16.03.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste-830-28024
Personaleomkostninger-1.515-2010
Afskrivninger-20-10
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-2.364-48324
Finansielle indtægter0130
Finansielle udgifter-45-17-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000
Finansielle poster netto-44-5-1
Ordinært resultat-2.408-48723
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-2.408-48723
Skat af årets resultat00-6
Årets resultat-2.408-48717

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver141200
Immaterielle anlægsaktiver i alt141200
Grunde og bygninger25320
Andre anlæg og driftsmidler000
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt25320
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender1041040
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt1041040
Anlægsaktiver i alt2701550
Varebeholdninger18200
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser474031
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender11014127
Værdipapirer000
Likvide midler2748927
Omsætningsaktiver i alt36667085
Status balance63782585
Selskabskapital655340
Overført resultat-2.24716217
Udbytte000
Øvrige reserver1.48800
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-69321557
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-69321557
Udskudt skat000
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker3502490
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt3502490
Kortfristet gæld til nærtstående parter3140
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker000
Selskabsskat006
Varekreditorer7128110
Anden gæld9066712
Kortfristet gæld i alt98036128
Passiver i alt63782585

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte31-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

The Gripper Company ApS

CVR-nr 41241721

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 16.03.2020 (PDF)

Periode: 16.03.2020 - 31.12.2020

Kreditrapport

The Gripper Company ApS

CVR-nr: 41241721

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

The Gripper Company ApS

CVR-nr: 41241721

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger