Proff
Proff
Annonce
Annonce

The Education Company ApS

CVR-nr34805113
AdresseNy Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

234

-21

165

111

27

Personaleomkostninger

-617

-72

0

0

-59

Afskrivninger

-1

0

0

0

-8

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-384

-93

165

111

-40

Finansielle indtægter

0

6

0

0

0

Finansielle udgifter

-20

-6

-7

-11

-9

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-20

0

-7

-11

-9

Ordinært resultat

-405

-93

158

100

-49

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-405

-93

158

100

-49

Skat af årets resultat

0

18

-4

0

0

Årets resultat

-405

-74

154

100

-49

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

2

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

2

0

0

0

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

65

161

13

0

Andre tilgodehavender

17

18

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

22

74

63

109

5

Omsætningsaktiver i alt

39

158

224

122

5

Status balance

41

158

224

122

5

Selskabskapital

133

80

80

80

80

Overført resultat

-559

-154

-80

-234

-334

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-425

-74

0

-154

-254

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-425

-74

0

-154

-254

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

328

181

140

263

251

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

35

0

0

Varekreditorer

9

19

8

5

8

Anden gæld

131

32

42

7

0

Kortfristet gæld i alt

467

232

224

275

259

Passiver i alt

41

158

224

122

5

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

The Education Company ApS

CVR-nr 34805113

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

The Education Company ApS

CVR-nr: 34805113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

The Education Company ApS

CVR-nr: 34805113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger