Proff
Proff
Annonce
Annonce

The Cotton Group A/S

CVR-nr42169447
AdresseAmaliegade 47, 1256 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

25.02.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning2.265.7001.511.800
Vareforbrug0112.900
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste697.000518.800
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger-172.700-125.100
Primært resultat255.300303.300
Finansielle indtægter19.50011.600
Finansielle udgifter-12.500-13.100
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto7.000-1.500
Ordinært resultat262.300301.800
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat262.300301.800
Skat af årets resultat-65.500-57.900
Årets resultat196.800243.900

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt18.70015.600
Grunde og bygninger41.6000
Andre anlæg og driftsmidler028.600
Øvrige materielle anlægsaktiver62.00043.100
Materielle anlægsaktiver i alt103.60071.700
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender3000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver31.20042.500
Finansielle anlægsaktiver i alt31.50042.500
Anlægsaktiver i alt153.800212.400
Varebeholdninger816.600572.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser275.800222.500
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender37.20027.200
Værdipapirer00
Likvide midler30.40078.400
Omsætningsaktiver i alt1.168.400909.800
Status balance1.322.2001.122.200
Selskabskapital26.30043.000
Overført resultat450.600450.200
Udbytte86.50074.000
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel532.400561.400
Minoritetsinteressernes andel8.9006.400
Egenkapital i alt541.300567.800
Udskudt skat200100
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld50.90034.900
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt58.70045.900
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat4.9006.400
Varekreditorer283.000229.300
Anden gæld89.40033.300
Kortfristet gæld i alt715.300501.700
Passiver i alt1.322.2001.122.200

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte441467
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

The Cotton Group A/S

CVR-nr 42169447

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 25.02.2021 (PDF)

Periode: 25.02.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

The Cotton Group A/S

CVR-nr: 42169447

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

The Cotton Group A/S

CVR-nr: 42169447

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger