Proff
Proff
Annonce
Annonce

The Cleaning Company ApS

CVR-nr34075549
AdresseNy Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.077

1.684

1.476

1.382

1.268

Personaleomkostninger

-1.897

-1.461

-1.338

-1.198

-1.121

Afskrivninger

-148

-112

-110

-99

-81

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

33

110

28

84

66

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-12

-11

-7

-25

-20

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-12

-11

-7

-25

-20

Ordinært resultat

21

99

21

60

47

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

21

99

21

60

47

Skat af årets resultat

2

-33

-7

-20

-10

Årets resultat

23

67

14

40

36

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

373

469

386

496

324

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

373

469

386

496

324

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

373

469

386

496

324

Varebeholdninger

80

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

302

92

108

225

200

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

42

0

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

27

287

499

151

72

Omsætningsaktiver i alt

473

379

607

376

273

Status balance

845

848

993

872

596

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

145

209

142

125

86

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

225

289

222

205

166

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

225

289

222

205

166

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

34

40

33

40

31

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

186

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

186

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

278

323

363

156

Selskabsskat

0

19

22

9

28

Varekreditorer

24

0

0

0

0

Anden gæld

376

221

392

254

215

Kortfristet gæld i alt

400

519

737

626

399

Passiver i alt

845

848

993

872

596

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

3

----

Hent gratis årsrapporter

The Cleaning Company ApS

CVR-nr 34075549

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

The Cleaning Company ApS

CVR-nr: 34075549

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

The Cleaning Company ApS

CVR-nr: 34075549

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger