Proff
Proff
Annonce

Teknologisk Institut

CVR-nr56976116
AdresseGregersensvej 1, 2630 Taastrup

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2017-122016-122015-122014-122013-12
Startdato

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

RESULTATREGNSKAB

2017-122016-122015-122014-122013-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning949.000923.600846.900876.300864.400
Vareforbrug-----
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste614.300611.700545.300562.400546.300
Personaleomkostninger-539.600-556.200-499.400-521.500-505.100
Afskrivninger-26.500-27.200-31.000-21.500-24.700
Kapacitetsomkostninger556.900573.200499.600533.500519.300
Primært resultat57.40038.50045.70028.90027.000
Finansielle indtægter1.9002.2006.5005.4008.400
Finansielle udgifter-17.000-14.300-1.900-3.100-2.700
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-----
Finansielle poster netto-15.100-12.1004.6002.3005.700
Ordinært resultat42.30026.40050.30031.20032.700
Ekstraordinære poster-----
Resultat før skat42.30026.40050.30031.20032.700
Skat af årets resultat000--
Årets resultat42.30026.40050.30031.20032.700

BALANCEREGNSKAB

2017-122016-122015-122014-122013-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill-0---
Øvrige immaterielle anlægsaktiver-----
Immaterielle anlægsaktiver i alt-----
Grunde og bygninger370.000376.000382.200420.600246.300
Andre anlæg og driftsmidler63.70044.40043.20048.90043.300
Øvrige materielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver i alt437.400427.800428.500469.500389.100
Kapitalandele-----
Langfristede tilgodehavender40.20059.60054.10049.70046.100
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver-----
Finansielle anlægsaktiver i alt40.20059.60054.10049.70046.100
Anlægsaktiver i alt625.300636.300482.600519.200435.200
Varebeholdninger2.1001.1001.1001.100700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser151.400149.500141.200131.600121.200
Tilgodehavender hos nærtstående parter52.30021.0009.90019.10027.600
Andre tilgodehavender1.9001.4008007000
Værdipapirer-----
Likvide midler102.10038.600127.00015.300102.400
Omsætningsaktiver i alt397.800309.100366.500264.500339.100
Status balance1.023.100945.400849.100783.700775.000
Selskabskapital0000-
Overført resultat672.000615.500577.700530.800505.300
Udbytte-----
Øvrige reserver012.00023.70021.10017.500
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel672.000627.500601.400551.900522.800
Minoritetsinteressernes andel0-00-
Egenkapital i alt672.000627.500601.400551.900522.800
Udskudt skat--0-0
Hensættelse2.9004.80013.000-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter-----
Langfristet gæld til banker-----
Langfristet gæld til nærtstående parter-----
Anden langfristet gæld-----
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)-----
Langfristet gæld i alt300400600-0
Kortfristet gæld til nærtstående parter0500---
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter-----
Kortfristet gæld til banker-----
Selskabsskat-----
Varekreditorer45.30033.10023.30035.50034.400
Anden gæld110.100116.200100.500113.400127.900
Kortfristet gæld i alt347.900312.700234.100231.800252.200
Passiver i alt1.023.100945.400849.100783.700775.000

ANDET

2017-122016-122015-122014-122013-12
Antal ansatte898921860898890
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Teknologisk Institut

CVR-nr 56976116

Kreditrapport

Teknologisk Institut

CVR-nr: 56976116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Teknologisk Institut

CVR-nr: 56976116

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger