Proff
Proff
Annonce
Annonce

TDC NET Holding A/S

CVR-nr42867616
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

29.11.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning6.639.0000
Vareforbrug1.364.00030
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste6.377.0000
Personaleomkostninger-1.027.0000
Afskrivninger-2.491.0000
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat1.979.000-30
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter00
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto00
Ordinært resultat2.390.000-30
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat2.390.000-30
Skat af årets resultat-472.0007
Årets resultat1.918.000-23

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt11.726.0000
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver1.227.0000
Materielle anlægsaktiver i alt16.242.0000
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender27.0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt27.0000
Anlægsaktiver i alt31.368.0000
Varebeholdninger33.0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser422.0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01
Andre tilgodehavender1.211.000407
Værdipapirer00
Likvide midler2.240.0000
Omsætningsaktiver i alt5.052.000407
Status balance36.420.000407
Selskabskapital0400
Overført resultat2.964.000-23
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.964.000377
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt2.964.000377
Udskudt skat451.0000
Hensættelse-0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker22.275.0000
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld1.177.0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt25.539.0000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker3.583.0001
Selskabsskat147.0000
Varekreditorer1.941.0000
Anden gæld1.651.00030
Kortfristet gæld i alt7.589.00031
Passiver i alt36.420.000407

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte2.8080
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TDC NET Holding A/S

CVR-nr 42867616

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 29.11.2021 (PDF)

Periode: 29.11.2021 - 31.12.2021

Kreditrapport

TDC NET Holding A/S

CVR-nr: 42867616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TDC NET Holding A/S

CVR-nr: 42867616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger