Proff
Proff
Annonce
Annonce

TDC NET A/S

CVR-nr40075267
AdresseTeglholmsgade 1, 2450 København SV

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning6.461.0006.318.0006.335.0006.519.0000
Vareforbrug1.150.000200.000260.0001.607.0000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.225.0006.118.0006.075.00004.806.000
Personaleomkostninger-994.000-932.000-869.000-845.000-821.000
Afskrivninger-2.926.000-2.465.000-2.337.000-2.955.000-3.416.000
Kapacitetsomkostninger0-1.101.000-1.138.00000
Primært resultat1.691.0001.899.0001.947.0001.328.000569.000
Finansielle indtægter0415.000001.000
Finansielle udgifter00-650.000-603.000-39.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto060.00068.00062.000-426.000
Finansielle poster netto0475.000-582.000-541.000-464.000
Ordinært resultat-207.0002.374.0001.365.000787.000105.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-207.0002.374.0001.365.000787.000105.000
Skat af årets resultat-157.000-456.000-325.000-183.000-57.000
Årets resultat-364.0001.918.0001.040.000604.00048.000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver011.665.00011.538.00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt11.377.00011.665.00011.538.00010.991.00010.689.000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler016.434.00015.700.00000
Øvrige materielle anlægsaktiver971.0001.164.0001.166.0001.281.0000
Materielle anlægsaktiver i alt16.807.00017.598.00016.866.00014.708.00013.477.000
Kapitalandele0540.000480.0000331.000
Langfristede tilgodehavender1.465.0002.140.00027.00026.00025.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver030.000000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.465.0002.710.000507.00026.000356.000
Anlægsaktiver i alt30.643.00031.973.00028.911.00027.418.00024.522.000
Varebeholdninger33.00024.00034.00032.00026.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser448.000321.000347.000428.000459.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.149.0001.027.000823.000812.000
Andre tilgodehavender507.0001.208.0005.0008.0002.000
Værdipapirer00000
Likvide midler1.855.0002.240.000000
Omsætningsaktiver i alt4.073.0005.068.0001.534.0001.385.0001.393.000
Status balance34.716.00037.041.00030.445.00028.803.00025.915.000
Selskabskapital00000
Overført resultat1.867.0002.067.0009.190.0008.319.0007.542.000
Udbytte00000
Øvrige reserver0897.000606.000437.000294.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.867.0002.964.0009.796.0008.756.0007.836.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.867.0002.964.0009.796.0008.756.0007.836.000
Udskudt skat499.000496.000398.000282.000323.000
Hensættelse-326.000359.0000308.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker20.298.00022.275.00012.300.00014.043.0001.323.000
Langfristet gæld til nærtstående parter000012.712.000
Anden langfristet gæld812.0002.759.0001.121.0001.204.00037.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.026.00025.530.00013.819.00015.529.00014.395.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter01.048.000936.000971.000741.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5.105.0003.583.0002.376.00030.00091.000
Selskabsskat22.000128.000149.00081.000242.000
Varekreditorer1.778.0001.881.0002.013.0002.424.0001.834.000
Anden gæld2.204.0001.581.000997.000398.000468.000
Kortfristet gæld i alt9.501.0008.221.0006.471.0004.169.0003.376.000
Passiver i alt34.716.00037.041.00030.445.00028.803.00025.915.000

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte2.6962.2882.1512.0301.860
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TDC NET A/S

CVR-nr 40075267

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 07.12.2018 (PDF)

Periode: 07.12.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TDC NET A/S

CVR-nr: 40075267

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TDC NET A/S

CVR-nr: 40075267

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger