Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tømrermester Gerbild ApS

CVR-nr40480307
AdresseBregnevej 22, 5792 Årslev

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

29.04.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.0472.069880283
Vareforbrug1.0281.187499143
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste1.020882382140
Personaleomkostninger-810-734-442-94
Afskrivninger-12-3-40
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat198145-6546
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-1-2-10
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto-1-2-10
Ordinært resultat198143-6646
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat198143-6646
Skat af årets resultat-44-3214-10
Årets resultat154112-5136

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler359130
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt359130
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt0000
Anlægsaktiver i alt359130
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser19957133
Tilgodehavender hos nærtstående parter1110
Andre tilgodehavender00140
Værdipapirer0000
Likvide midler28930915973
Omsætningsaktiver i alt489367175106
Status balance523376188106
Selskabskapital40404040
Overført resultat25096-1636
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2901362476
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt2901362476
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld441800
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt441800
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat00010
Varekreditorer1415184
Anden gæld7482953
Kortfristet gæld i alt19022316331
Passiver i alt523376188106

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte34--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tømrermester Gerbild ApS

CVR-nr 40480307

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 29.04.2019 (PDF)

Periode: 29.04.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

Tømrermester Gerbild ApS

CVR-nr: 40480307

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Tømrermester Gerbild ApS

CVR-nr: 40480307

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger