Proff
Proff
Annonce

Takeaway.com Express Denmark ApS

CVR-nr41809906
AdresseLyngbyvej 20 3, 2100 København Ø

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

30.10.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste131.44870.299
Personaleomkostninger-119.533-68.720
Afskrivninger-10.628-988
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat1.286592
Finansielle indtægter10
Finansielle udgifter-228-54
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-227-54
Ordinært resultat1.059538
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat1.059538
Skat af årets resultat-615-131
Årets resultat444406

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger4.4512.852
Andre anlæg og driftsmidler5.337324
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt9.7883.177
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver978629
Finansielle anlægsaktiver i alt978629
Anlægsaktiver i alt10.7663.806
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter26.00927.293
Andre tilgodehavender758391
Værdipapirer00
Likvide midler4.38120.901
Omsætningsaktiver i alt32.52248.726
Status balance43.28852.531
Selskabskapital4040
Overført resultat2.115856
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.155896
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt2.155896
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld4.7731.031
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt4.7731.031
Kortfristet gæld til nærtstående parter23.71533.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat1.973522
Varekreditorer1.5133.593
Anden gæld9.15913.489
Kortfristet gæld i alt36.36050.604
Passiver i alt43.28852.531

ANDET

2022-122021-12
Antal ansatte328394
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Takeaway.com Express Denmark ApS

CVR-nr 41809906

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 30.10.2020 (PDF)

Periode: 30.10.2020 - 31.12.2021

Kreditrapport

Takeaway.com Express Denmark ApS

CVR-nr: 41809906

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Takeaway.com Express Denmark ApS

CVR-nr: 41809906

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger