Proff
Proff
Annonce

TA Varmeteknik ApS

CVR-nr39945916
AdresseOdinsvej 2, 9460 Brovst

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

15.10.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.8565.0033.1092.0691.225
Personaleomkostninger-4.414-4.078-2.411-1.876-1.055
Afskrivninger-107-98-59-5049
Kapacitetsomkostninger-50000
Primært resultat330827639143122
Finansielle indtægter01100
Finansielle udgifter-217-129-53-89-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-217-127-52-89-22
Ordinært resultat11369958754100
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11369958754100
Skat af årets resultat-33-166-131-16-23
Årets resultat815344553877

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler200159230151201
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt200159230151201
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt200159230151201
Varebeholdninger2.1211.600000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.8273.0462.058866614
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender72650010
Værdipapirer00000
Likvide midler00331023
Omsætningsaktiver i alt6.0694.7503.2731.794944
Status balance6.2694.9093.5041.9451.145
Selskabskapital5050505050
Overført resultat1.1841.10457011577
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2341.154620165127
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2341.154620165127
Udskudt skat00000
Hensættelse212182021
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter58424969
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker2.1713926367213
Selskabsskat19167133172
Varekreditorer1.3061.6701.121673466
Anden gæld1.5321.5061.563655247
Kortfristet gæld i alt5.0333.7442.8661.760997
Passiver i alt6.2694.9093.5041.9451.145

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte6655-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TA Varmeteknik ApS

CVR-nr 39945916

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 15.10.2018 (PDF)

Periode: 15.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

TA Varmeteknik ApS

CVR-nr: 39945916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TA Varmeteknik ApS

CVR-nr: 39945916

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger