Proff
Proff
Annonce
Annonce

T.S. HOLDING SLAGELSE ApS

CVR-nr25614860
AdresseTunøvej 5, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-012022-012021-012020-012019-01
Startdato

01.02.2022

01.02.2021

01.02.2020

01.02.2019

01.02.2018

Sluttdato

31.01.2023

31.01.2022

31.01.2021

31.01.2020

31.01.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-6

-8

-6

-6

-7

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-380

-39

-6

-12

-7

Finansielle indtægter

748

63

0

23

0

Finansielle udgifter

-35

-152

-16

-18

-97

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

734

1.813

1.789

1.054

100

Finansielle poster netto

1.446

1.723

1.774

1.059

3

Ordinært resultat

1.066

1.684

1.768

1.046

-4

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.066

1.684

1.768

1.046

-4

Skat af årets resultat

-74

34

4

2

23

Årets resultat

992

1.718

1.772

1.048

19

BALANCEREGNSKAB

2023-012022-012021-012020-012019-01
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

6.177

7.943

7.380

6.091

5.037

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

6.177

7.943

7.380

6.091

5.037

Anlægsaktiver i alt

6.177

7.943

7.380

6.091

5.037

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.504

2

263

361

748

Andre tilgodehavender

47

66

12

101

109

Værdipapirer

3.319

2.476

385

388

406

Likvide midler

40

709

1.762

1.201

901

Omsætningsaktiver i alt

4.909

3.254

2.423

2.051

2.165

Status balance

11.086

11.197

9.804

8.142

7.202

Selskabskapital

200

200

200

200

200

Overført resultat

10.143

7.503

7.662

7.292

6.712

Udbytte

118

114

113

111

108

Øvrige reserver

615

2.381

1.818

529

171

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

11.076

10.198

9.793

8.132

7.192

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

11.076

10.198

9.793

8.132

7.192

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1

990

1

1

1

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

9

9

9

9

9

Kortfristet gæld i alt

10

999

10

10

10

Passiver i alt

11.086

11.197

9.804

8.142

7.202

ANDET

2023-012022-012021-012020-012019-01
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

T.S. HOLDING SLAGELSE ApS

CVR-nr 25614860

Årsrapport 01.02.2022 (PDF)

Periode: 01.02.2022 - 31.01.2023

Årsrapport 01.02.2021 (PDF)

Periode: 01.02.2021 - 31.01.2022

Årsrapport 01.02.2020 (PDF)

Periode: 01.02.2020 - 31.01.2021

Årsrapport 01.02.2019 (PDF)

Periode: 01.02.2019 - 31.01.2020

Årsrapport 01.02.2018 (PDF)

Periode: 01.02.2018 - 31.01.2019

Årsrapport 01.02.2017 (PDF)

Periode: 01.02.2017 - 31.01.2018

Kreditrapport

T.S. HOLDING SLAGELSE ApS

CVR-nr: 25614860

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

T.S. HOLDING SLAGELSE ApS

CVR-nr: 25614860

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger