Proff
Proff
Annonce
Annonce

TØMRERMESTER JIM JENSEN A/S

CVR-nr15329874
AdresseNyholms Alle 13, 2610 Rødovre

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste16.75312.21410.94011.6269.354
Personaleomkostninger-12.586-10.173-9.583-10.606-8.518
Afskrivninger-429-362-283-268-507
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat3.7381.6791.074752330
Finansielle indtægter062000
Finansielle udgifter-136-130-145-96-81
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-21-13-3-4-7
Finansielle poster netto-158-137-128-100-87
Ordinært resultat3.5811.542946652242
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.5811.542946652242
Skat af årets resultat-760-330-211-144-53
Årets resultat2.8211.212736508189

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.413886998833868
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.413886998833868
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3636363636
Finansielle anlægsaktiver i alt3636363636
Anlægsaktiver i alt1.4499221.034870904
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser9.7318.3275.7716.8345.981
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.8852.8582.8252.7882.732
Andre tilgodehavender192701.7431832
Værdipapirer00000
Likvide midler7011.0511.449366407
Omsætningsaktiver i alt13.33612.50611.78810.0069.152
Status balance14.78513.42812.82210.87610.057
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat2.2651.2451.033897689
Udbytte1.8001.0006003000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.5652.7452.1331.6971.189
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.5652.7452.1331.6971.189
Udskudt skat00000
Hensættelse121926320
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)2.6022.5762.5502.5252.500
Langfristet gæld i alt2.6022.5762.5502.5252.500
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.9932.3831.5461.4391.395
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker961411862280
Selskabsskat7673362179284
Varekreditorer2.0122.1691.5372.5212.862
Anden gæld2.7393.0594.6272.3422.026
Kortfristet gæld i alt7.6068.0888.1136.6226.367
Passiver i alt14.78513.42812.82210.87610.057

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3027252731
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TØMRERMESTER JIM JENSEN A/S

CVR-nr 15329874

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

TØMRERMESTER JIM JENSEN A/S

CVR-nr: 15329874

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TØMRERMESTER JIM JENSEN A/S

CVR-nr: 15329874

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger