Proff
Proff

Tømrer-Snedkerfirmaet Bjørnskov ApS

CVR-nr41252073
AdresseNiels Jensens Vej 3, 3250 Gilleje

GULVBELÆGNING OG GULVSERVICE – OVER 20 ÅRS ERFARING
- Selv om tømrerfirmaet Tømrer- Snedkerfirmaet Bjørnskov ApS kun har eksisteret siden 2011, så er vores dygtige tømrer rutinerede i gulvbelægning.

Bag Bjørnskov ApS sidder der nemlig fagfolk med godt 20 års erfaring som håndværkere, som er klar til at tage fat i dit byggeprojekt. Eg Ask Bøg Fyrretræ Merbau Jatoba Wenge

BELÆGNING AF SILDEBENSGULVE
- I lejligheder og huse af ældre dato har sildebensgulve engang været meget populært. Den mode er ved at vinde frem igen, og Tømrer- Snedkerfirmaet Bjørnskov ApS er specialister i netop denne type gulvbelægning.
Vi kan både lægge nyt gulv, eller reparere det gamle sildebensparket. Typisk er sildebensgulve lagt med egetræsstave, og de massive parketstave til sildebensmønster fås i 16, 20 og 22 millimeters størrelser.

NYE VINDUER ER EN ENERGIFORBEDRING AF DIN BOLIG - ”Tjen fedt på energiforbedring”. Sådan lyderoverskriften på en artikel på TV2 Nyhedernes hjemmeside, og det er ikke for sjovt.
Vi bruger enormt mange penge og ressourcer på for eksempel opvarmning i hjemmet, og en stor del af den energi og de penge vi bruger, kan nedsættes, hvis vi energiforbedrer vores hjem.

VI SAMMENSÆTTER DET PERFEKTE TEAM VED RENOVERING AF HUS
- Når huset skal renoveres, er der nok at holde styr på og ofte kan det virke som en uoverskuelig opgave. Du kan dog være ganske rolig, for med vores mangeårige erfaring er der styr på hele processen fra start til slut. Vi sørger fro at finde de bedste håndværkere, og alt efter opgavens størrelse og omfang, har vi et godt netværk af eksterne samarbejdspartnere. Det gør det nemt for dig, da vi sørger for at sammensætte hele holdet, så du skal kun kommunikere med os gennem byggeprocessen. Udover renovering af hus kan vi også hjælpe med tilbygning af parcelhus. Hvad koster renovering af hus? Det er meget individuelt og det kommer an på omfanget af opgaven. Vi skræddersyr gerne et tilbud på baggrund af dine ønsker og behov.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

19.03.2020

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

579

841

365

Personaleomkostninger

-441

-644

-197

Afskrivninger

-13

-13

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

125

184

168

Finansielle indtægter

1

0

0

Finansielle udgifter

-4

-3

-2

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

-3

-3

-2

Ordinært resultat

122

180

166

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

122

180

166

Skat af årets resultat

-27

-40

-37

Årets resultat

95

140

129

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

40

54

67

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

40

54

67

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

20

20

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

20

20

Anlægsaktiver i alt

40

74

87

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

139

104

92

Tilgodehavender hos nærtstående parter

70

23

45

Andre tilgodehavender

0

0

0

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

211

325

281

Omsætningsaktiver i alt

420

452

418

Status balance

461

526

505

Selskabskapital

40

40

40

Overført resultat

10

5

4

Udbytte

90

140

125

Øvrige reserver

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

140

185

169

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

140

185

169

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse

3

4

4

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

75

102

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

71

42

35

Varekreditorer

98

73

183

Anden gæld

74

120

115

Kortfristet gæld i alt

318

338

332

Passiver i alt

461

526

505

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte

1

1

1

Hent gratis årsrapporter

Tømrer-Snedkerfirmaet Bjørnskov ApS

CVR-nr 41252073

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Periode: 19.03.2020 - 30.09.2020

Profile-7032278

Firmaets links


Certificeringer

DANSK HÅNDVÆRKDANSK HÅNDVÆRK
HÅNDVÆRKER GARANTIHÅNDVÆRKER GARANTI

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger