Proff
Proff
Annonce

TØMRER, MURER & KLOAKMESTER JOHN A. LAURSEN A/S

CVR-nr10006562
AdresseHorsensvej 79, 8660 Skanderborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste12.84914.53115.40311.83015.939
Personaleomkostninger-8.379-8.363-8.662-9.334-9.900
Afskrivninger-62-62-120-200-277
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4.4086.1066.6212.2955.761
Finansielle indtægter016001
Finansielle udgifter-159-53-55-61-226
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-159-38-55-61-225
Ordinært resultat4.2506.0686.5662.2355.536
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat4.2506.0686.5662.2355.536
Skat af årets resultat-939-1.340-1.451-498-1.220
Årets resultat3.3114.7285.1161.7374.316

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00455127
Andre anlæg og driftsmidler6568126157285
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt6568130212412
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver9090909090
Finansielle anlægsaktiver i alt9090909090
Anlægsaktiver i alt155158220302502
Varebeholdninger7575757575
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15.25613.61710.10110.11713.370
Tilgodehavender hos nærtstående parter02214865940
Andre tilgodehavender21917429010082
Værdipapirer00000
Likvide midler1.0842.3395.24700
Omsætningsaktiver i alt16.83416.37516.15011.29414.535
Status balance16.99016.53316.37011.59615.037
Selskabskapital556556556556556
Overført resultat5.9147.2036.7252.6094.872
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel6.4707.7597.2803.1655.428
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt6.4707.7597.2803.1655.428
Udskudt skat00000
Hensættelse4282391548211.420
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0002000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0002000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3.0343.128896812271
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker0002571.011
Selskabsskat7501.2552.1171.097240
Varekreditorer3.7741.5092.6871.9933.136
Anden gæld2.5332.6433.2353.2503.531
Kortfristet gæld i alt10.0918.5358.9357.4108.189
Passiver i alt16.99016.53316.37011.59615.037

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte2631323031
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

TØMRER, MURER & KLOAKMESTER JOHN A. LAURSEN A/S

CVR-nr 10006562

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

TØMRER, MURER & KLOAKMESTER JOHN A. LAURSEN A/S

CVR-nr: 10006562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

TØMRER, MURER & KLOAKMESTER JOHN A. LAURSEN A/S

CVR-nr: 10006562

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger