Proff
Proff

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr39943565
AdresseKorsholm Alle 10,, 5500 Middelfart

For os er ingen opgave for stor eller for lille. Med vores solid stab af dygtige håndværker har vi tilstrækkelig kapacitet til at løfte total-, hoved- og fagentreprise i den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Samtidig holder vi fast i, at vi også skal tilbyde godt håndværk til private. Vi lægger vægt på, at alle kunder oplever samme gode service, uanset opgavens art. Firmaets motto er: Kvalitet, service og konkurrencedygtig pris. Vi rykker ud og løser opgaver i området omkring Lillebælt

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

12.10.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug

0

0

0

0

Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste

23.894

25.547

31.610

31.715

Personaleomkostninger

-18.015

-19.948

-28.329

-28.709

Afskrivninger

-850

-958

-814

-787

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

Primært resultat

5.030

4.641

2.466

2.218

Finansielle indtægter

59

0

64

177

Finansielle udgifter

-191

-107

-93

-149

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-132

-107

-28

28

Ordinært resultat

4.898

4.534

2.438

2.247

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

Resultat før skat

4.898

4.534

2.438

2.247

Skat af årets resultat

-1.136

-1.006

-554

-514

Årets resultat

3.761

3.529

1.883

1.733

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

200

440

680

920

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

200

440

680

920

Grunde og bygninger

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

1.414

1.733

1.932

1.780

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

1.414

1.733

1.932

1.780

Kapitalandele

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

144

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

144

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

1.758

2.173

2.612

2.700

Varebeholdninger

50

50

50

50

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

12.961

7.849

8.781

11.043

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.203

0

1.391

452

Andre tilgodehavender

596

190

350

562

Værdipapirer

0

0

0

0

Likvide midler

545

1.441

4.261

9

Omsætningsaktiver i alt

15.838

9.894

15.302

12.594

Status balance

17.596

12.067

17.915

15.294

Selskabskapital

500

500

500

500

Overført resultat

4.307

4.045

2.316

1.733

Udbytte

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.807

4.545

2.816

2.233

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.807

4.545

2.816

2.233

Udskudt skat

0

0

0

0

Hensættelse

1.735

1.335

1.155

914

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

2.931

1.065

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

2.931

1.065

Kortfristet gæld til nærtstående parter

843

976

543

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

215

Selskabsskat

736

826

313

0

Varekreditorer

8.162

2.485

5.951

6.067

Anden gæld

1.313

1.900

4.205

4.800

Kortfristet gæld i alt

11.054

6.187

11.012

11.082

Passiver i alt

17.596

12.067

17.915

15.294

ANDET

2022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte

41

45

63

60

Hent gratis årsrapporter

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr 39943565

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 12.10.2018 (PDF)

Periode: 12.10.2018 - 31.12.2019

Kreditrapport

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7030034


Certificeringer

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S - Medlem af Dansk Byggeri.
Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S - Medlem af Dansk Byggeri.
ERHVERVSBYGGERI - Stor ekspertise med erhvervsbyggeri Gennem mere end 30 år har Kolster A/S opbygget stor ekspertise i branchen. Det er vigtig for os at følge med udviklingen af både materialer og arbejdsmetoder.
ERHVERVSBYGGERI - Stor ekspertise med erhvervsbyggeri Gennem mere end 30 år har Kolster A/S opbygget stor ekspertise i branchen. Det er vigtig for os at følge med udviklingen af både materialer og arbejdsmetoder.
GLASFACADER - smukke løsninger, der giver optimalt lysindfald. Vi har i Kolster A/S mange års erfaring med at rådgive både erhvervskunder og private.
GLASFACADER - smukke løsninger, der giver optimalt lysindfald. Vi har i Kolster A/S mange års erfaring med at rådgive både erhvervskunder og private.
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE - Uanset om der er tale om vedligeholdelse af bygninger eller mindre og akutte opgaver i dagligdagen, så kan vi hjælpe. I Kolster A/S har vi opbygget en solid og fleksibel arbejdsstyrke, som kan rykke hurtigt ud og give den service, du har brug for.
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE - Uanset om der er tale om vedligeholdelse af bygninger eller mindre og akutte opgaver i dagligdagen, så kan vi hjælpe. I Kolster A/S har vi opbygget en solid og fleksibel arbejdsstyrke, som kan rykke hurtigt ud og give den service, du har brug for.
GODT HÅNDVÆRK TIL ALLE - For os er ingen opgave for stor eller for lille. Med vores solid stab af dygtige håndværker har vi tilstrækkelig kapacitet til at løfte total-, hoved- og fagentreprise i den offentlige sektor og det private erhvervsliv.
GODT HÅNDVÆRK TIL ALLE - For os er ingen opgave for stor eller for lille. Med vores solid stab af dygtige håndværker har vi tilstrækkelig kapacitet til at løfte total-, hoved- og fagentreprise i den offentlige sektor og det private erhvervsliv.

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 15:00
Torsdag
7:00 - 15:00
Fredag
7:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S

CVR-nr: 39943565

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger