Proff
Proff
Annonce
Annonce

Tækpol Byggefirma ApS

CVR-nr32337368CVRP-nr1018448366
AdresseFrederiksværkvej 69, 3200 Helsinge

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-129965.0334.7365.272
Personaleomkostninger-5-457-4.207-3.884-4.153
Afskrivninger-2-2-193-179-179
Kapacitetsomkostninger0-213000
Primært resultat-19323634673941
Finansielle indtægter01000
Finansielle udgifter-7-18-66-141-130
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto8-11-3100
Finansielle poster netto1-28-96-141-130
Ordinært resultat-18295537532811
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-18295537532811
Skat af årets resultat135-149-186-209
Årets resultat-17330389346602

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger004.0624.1424.222
Andre anlæg og driftsmidler2325467478546
Øvrige materielle anlægsaktiver0083830
Materielle anlægsaktiver i alt23254.6124.7044.768
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt23254.6124.7044.768
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser15287871.153563
Tilgodehavender hos nærtstående parter0210000
Andre tilgodehavender191198500
Værdipapirer00000
Likvide midler3437295668807
Omsætningsaktiver i alt2404731.0871.8201.371
Status balance2634985.6996.5246.139
Selskabskapital8080808080
Overført resultat-170000
Udbytte0330389346602
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel63410469426682
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt63410469426682
Udskudt skat00000
Hensættelse56978749
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter16901.7971.3083.215
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0000286
Varekreditorer10453973753
Anden gæld26822.8843.7301.154
Kortfristet gæld i alt195825.1336.0115.408
Passiver i alt2634985.6996.5246.139

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte-1121314
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Tækpol Byggefirma ApS

CVR-nr 32337368

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Tækpol Byggefirma ApS

CVR-nr: 32337368

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Tækpol Byggefirma ApS

CVR-nr: 32337368

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger