Proff
Proff
Annonce

Sweco Danmark A/S

CVR-nr48233511
AdresseØrestads Boulevard 41, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.743.8591.557.9431.386.9221.298.8451.244.360
Vareforbrug469.427425.885385.209383.786373.625
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.274.4481.132.0581.001.739915.059883.522
Personaleomkostninger-1.040.956-931.425-849.804-797.629-760.671
Afskrivninger-31.235-28.501-27.294-26.369-23.364
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat202.257172.132124.64191.06199.487
Finansielle indtægter3.2851.2883.7475.2133.997
Finansielle udgifter-5.516-3.328-6.114-8.564-5.358
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto9.1502.263-1594332.936
Finansielle poster netto6.919223-2.526-2.9181.575
Ordinært resultat209.176172.355122.11588.143101.062
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat209.176172.355122.11588.143101.062
Skat af årets resultat-48.109-40.227-25.298-20.705-23.039
Årets resultat161.067132.12896.81767.43878.023

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill227.134241.576205.749217.778121.705
Øvrige immaterielle anlægsaktiver6.9359.0752.2001.4031.979
Immaterielle anlægsaktiver i alt234.069250.651207.949219.181123.684
Grunde og bygninger6.3466.6383.8854.4925.641
Andre anlæg og driftsmidler25.76027.65731.91129.52334.408
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt32.10634.29535.79634.01540.049
Kapitalandele265.56320.85123.18726.99233.338
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver5.1444.9555.1097.0156.412
Finansielle anlægsaktiver i alt270.70725.80628.29634.00739.750
Anlægsaktiver i alt536.882310.752272.041287.203203.483
Varebeholdninger2.2052.491457784926
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser443.229384.395357.298354.679349.103
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.9503.1596.9065.6357.270
Andre tilgodehavender2.8564.4433.7875.9288.246
Værdipapirer00000
Likvide midler24.475112.974134.471165.863171.727
Omsætningsaktiver i alt499.900519.228514.396542.122545.660
Status balance1.036.782829.980786.437829.325749.143
Selskabskapital62.80162.80162.80162.80162.801
Overført resultat367.176235.096215.290188.701152.372
Udbytte25.000112.00070.00030.00050.000
Øvrige reserver5.6461.6591.3371.1090
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel460.623411.556349.428282.611265.173
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt460.623411.556349.428282.611265.173
Udskudt skat00000
Hensættelse22.27019.72062.08481.50863.201
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter98.5110000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000026.275
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt98.51100026.275
Kortfristet gæld til nærtstående parter12.2906.5582.6454.5522.740
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker5042493194
Selskabsskat35.74080.12644.17213.64028.816
Varekreditorer87.88648.40741.43837.79540.596
Anden gæld319.412263.571286.621409.188322.248
Kortfristet gæld i alt455.378398.704374.925465.206394.494
Passiver i alt1.036.782829.980786.437829.325749.143

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1.4891.3851.27311.135
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sweco Danmark A/S

CVR-nr 48233511

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Sweco Danmark A/S

CVR-nr: 48233511

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sweco Danmark A/S

CVR-nr: 48233511

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger