Proff
Proff
Annonce

SVINNINGE VARMESERVICE VVS OG BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS

CVR-nr26379865
AdresseHovedgaden 81, 4520 Svinninge

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.5981.6431.2621.8781.434
Personaleomkostninger-1.747-1.698-1.590-2.313-2.144
Afskrivninger-23-26-47-22-31
Kapacitetsomkostninger000-90
Primært resultat-173-82-375-465-740
Finansielle indtægter921515055
Finansielle udgifter-1-6-9-21-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto6-22313020
Finansielle poster netto13-7735968
Ordinært resultat-159-89-303-407-672
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-159-89-303-407-672
Skat af årets resultat35196688150
Årets resultat-125-69-237-319-521

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1348745088
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1348745088
Kapitalandele326336362326319
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt326336362326319
Anlægsaktiver i alt339384436376407
Varebeholdninger402413386493492
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser295500457398612
Tilgodehavender hos nærtstående parter267741.0781.1671.204
Andre tilgodehavender94279518288244
Værdipapirer0100100100100
Likvide midler2241225615573
Omsætningsaktiver i alt1.3671.5292.6822.7212.818
Status balance1.7061.9133.1183.0983.225
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.0131.1381.2071.9442.263
Udbytte0050000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1381.2631.8322.0692.388
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1381.2631.8322.0692.388
Udskudt skat00000
Hensættelse----0
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000130
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt01818130
Kortfristet gæld til nærtstående parter053500
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00233064
Selskabsskat00000
Varekreditorer150160212234332
Anden gæld346678800
Kortfristet gæld i alt5686321.2681.015836
Passiver i alt1.7061.9133.1183.0983.225

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte44465
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SVINNINGE VARMESERVICE VVS OG BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS

CVR-nr 26379865

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

SVINNINGE VARMESERVICE VVS OG BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS

CVR-nr: 26379865

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SVINNINGE VARMESERVICE VVS OG BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS

CVR-nr: 26379865

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger