Proff
Proff

Svea Finans A/S

CVR-nr27448402CVRP-nr1010222687
AdresseTorvestrædet 3, 3450 Allerød

Med Svea Finans som samarbejdspartner får du mulighed for outsourcing af aktiviteter, som ikke er en del af din kerneforretning.

Vores forretningsgrundlag bygger på likviditetsskabende finansieringsmuligheder, der til enhver tid understøttes af personlige relationer til vores kunder.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste27.22326.48625.73825.50522.907
Personaleomkostninger-8.353-7.682-7.105-6.358-6.257
Afskrivninger-9.330-3.930-10.109-10.732-9.561
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat9.54014.8748.5248.4147.089
Finansielle indtægter123222338157134
Finansielle udgifter-4.118-3.058-2.279-3.399-3.695
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.995-2.835-1.941-3.242-3.561
Ordinært resultat5.54612.0396.5835.1723.528
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.54612.0396.5835.1723.528
Skat af årets resultat-1.955-3.049-1.965-3.460-986
Årets resultat3.5908.9904.6171.7132.542

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6050000
Finansielle anlægsaktiver i alt6050000
Anlægsaktiver i alt6050000
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser124.040110.37692.902105.520130.980
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.026175000
Andre tilgodehavender2.8922.2982.5901.3171.347
Værdipapirer00000
Likvide midler5.25112.6686.24611.38911.482
Omsætningsaktiver i alt133.208125.517101.738118.226143.809
Status balance133.814125.517101.738118.226143.809
Selskabskapital1.2011.2011.2011.2011.201
Overført resultat28.26724.67715.68711.0709.357
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.46825.87816.88812.27110.558
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.46825.87816.88812.27110.558
Udskudt skat00000
Hensættelse500----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00088.500120.500
Anden langfristet gæld000678251
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00089.178120.751
Kortfristet gæld til nærtstående parter85.90185.17771.8532.7501.107
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5819021.1533.27819
Varekreditorer9.6685.2594.8863.4684.297
Anden gæld7.6968.3016.9587.2817.077
Kortfristet gæld i alt103.84599.63984.84916.77612.500
Passiver i alt133.814125.517101.738118.226143.809

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1415151413
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Svea Finans A/S

CVR-nr 27448402

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Svea Finans A/S

CVR-nr: 27448402

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7012315

Firmaets links

Åbningstider

Mandag
8:30 - 16:00
Tirsdag
8:30 - 16:00
Onsdag
8:30 - 16:00
Torsdag
8:30 - 16:00
Fredag
8:30 - 15:30
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Svea Finans A/S

CVR-nr: 27448402

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger