Proff
Proff
Annonce

SUS 2013 ApS

CVR-nr25550668
AdresseIslevdalvej 151, 2610 Rødovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.550.1832.321.5482.161.6401.894.7361.823.542
Vareforbrug1.359.4801.112.170946.793896.666831.105
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.190.7031.209.3781.214.847998.070992.437
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger4.188-73.726000
Kapacitetsomkostninger-1.161.301-1.053.018-994.174-921.400-955.403
Primært resultat40.15598.409227.39282.29839.965
Finansielle indtægter95.14228.52519.24219.41811.002
Finansielle udgifter-127.968-49.285-28.763-27.643-10.504
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-32.826-20.760-9.521-8.225498
Ordinært resultat7.32977.649217.87174.07340.463
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat7.32977.649217.87174.07340.463
Skat af årets resultat4.548-35.972-39.721-14.843-9.004
Årets resultat11.877-9.558178.15059.23031.458

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill145.122159.020119.329119.62870.226
Øvrige immaterielle anlægsaktiver95.60188.37642.93361.42625.345
Immaterielle anlægsaktiver i alt240.723272.792175.270182.914101.124
Grunde og bygninger296.843250.518161.275158.878134.622
Andre anlæg og driftsmidler94.327103.99376.62670.30277.378
Øvrige materielle anlægsaktiver522.375579.614518.33457.3213.392
Materielle anlægsaktiver i alt913.545934.125756.235687.737215.392
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender0028.27900
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver39.54712.80713.2804.6124.612
Finansielle anlægsaktiver i alt39.54712.80741.5594.6124.612
Anlægsaktiver i alt1.193.8151.219.724973.064888.319321.129
Varebeholdninger468.557462.082344.048298.742324.420
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer0130.7070229663
Likvide midler18.55728.748156.682137.690157.282
Omsætningsaktiver i alt940.0031.006.868870.153803.666775.850
Status balance2.133.8182.226.5921.843.2171.691.9851.096.979
Selskabskapital195195195195195
Overført resultat418.910442.235434.300306.400338.418
Udbytte004.00000
Øvrige reserver00-9779-93
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel349.157400.772395.939311.626313.416
Minoritetsinteressernes andel423.588506.747530.221444.365429.674
Egenkapital i alt772.745907.519926.160755.991743.090
Udskudt skat28.95722.9909.30921.0937.437
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker6.6469.128000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld254.844317.231328.284351.2640
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt453.788462.059337.593372.3577.437
Kortfristet gæld til nærtstående parter14.17037.000000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker333.658230.94324.64632.18511.981
Selskabsskat21.21223.02239.23219.66913.973
Varekreditorer252.660259.811220.487189.716151.517
Anden gæld254.174254.495295.099232.639168.881
Kortfristet gæld i alt907.285857.014579.464563.637346.452
Passiver i alt2.133.8182.226.5921.843.2171.691.9851.096.979

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte1.8741.874---
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SUS 2013 ApS

CVR-nr 25550668

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

SUS 2013 ApS

CVR-nr: 25550668

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SUS 2013 ApS

CVR-nr: 25550668

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger