Proff
Proff

SUPERFUGE ApS

CVR-nr34461783
AdresseUndalsvej 6​, 3300 Frederiksværk

​Superfuge ApS er et fugefirma i Frederiksværk i Nordsjælland med mere end 10 års erfaring i fugearbejde. Vi kører dog gerne ud til kunder på hele Sjælland. Vores kunder dækker blandt andet over privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner. ​Fugemand klarer enhver fugning Som fugemand kan vi blandt andet fuge i vådrum og sterile rum, og derudover fuger vi også vinduer og døre. I den forbindelse tilbyder vi blandt andet: Som et erfarent fugefirma har vi den rette viden inden for fugeteknik og fugeservice, og vi ved derfor, hvad der skal til for at løse lige netop din opgave korrekt. Vores medarbejdere har nemlig alle gennemgået den grundlæggende brancheuddannelse på Fugebranchens Fagskole. ​ Vores fugemand tilbyder derfor også kompetent rådgivning og vejledning i forbindelse med valg af den rette fugeløsning til dine behov.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

6.188

5.855

4.721

3.853

4.583

Personaleomkostninger

-6.251

-5.384

-4.986

-3.914

-4.043

Afskrivninger

-39

-43

-17

-49

-53

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-102

428

-291

-137

488

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-97

-18

-10

-27

-123

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-97

-18

-10

-27

-123

Ordinært resultat

-199

410

-291

-137

365

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-199

410

-291

-137

365

Skat af årets resultat

28

-132

54

39

-87

Årets resultat

-172

278

-238

-98

278

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

11

23

34

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

11

23

34

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

117

155

77

0

22

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

117

155

77

0

22

Kapitalandele

0

0

23

14

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

134

78

51

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

158

92

51

Anlægsaktiver i alt

117

155

246

114

108

Varebeholdninger

260

138

155

75

266

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.618

2.041

1.083

1.127

1.362

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

148

40

6

6

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

136

0

121

12

0

Omsætningsaktiver i alt

2.162

2.237

1.429

1.298

1.629

Status balance

2.279

2.392

1.675

1.412

1.736

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

-512

-341

-619

-382

-283

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

-432

-261

-539

-302

-203

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

-432

-261

-539

-302

-203

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

591

431

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

591

431

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

17

38

173

406

638

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

47

0

59

79

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

420

544

453

300

319

Anden gæld

1.242

1.593

1.588

950

904

Kortfristet gæld i alt

2.120

2.223

2.214

1.714

1.939

Passiver i alt

2.279

2.392

1.675

1.412

1.736

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

7

6

5

6

10

Hent gratis årsrapporter

SUPERFUGE ApS

CVR-nr 34461783

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SUPERFUGE ApS

CVR-nr: 34461783

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Profile-7033082

Åbningstider

Mandag
8:00 - 17:00
Tirsdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

SUPERFUGE ApS

CVR-nr: 34461783

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger