Proff
Proff
Annonce
Annonce

Superego A/S

CVR-nr32895034CVRP-nr1016041439
AdresseSaturnvej 65, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

22.745

19.592

15.975

14.716

12.625

Personaleomkostninger

-17.988

-15.207

-12.542

-11.461

-9.972

Afskrivninger

-98

-80

-49

-30

-29

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

4.659

4.305

3.385

3.226

2.624

Finansielle indtægter

95

82

55

152

349

Finansielle udgifter

-29

-30

-19

-200

-125

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

66

52

36

-48

225

Ordinært resultat

4.725

4.357

3.421

3.102

2.674

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

4.725

4.357

3.421

3.102

2.674

Skat af årets resultat

-1.080

-1.015

-786

-682

-616

Årets resultat

3.645

3.342

2.634

2.420

2.059

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

228

307

74

112

99

Andre anlæg og driftsmidler

8

28

47

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

236

334

121

112

99

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

136

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

136

Anlægsaktiver i alt

236

334

121

112

235

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

4.656

4.593

3.087

3.768

3.385

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.991

1.914

2.000

328

75

Andre tilgodehavender

624

269

2.111

171

163

Værdipapirer

0

0

0

0

1.126

Likvide midler

5.600

1.990

3.232

2.504

2.638

Omsætningsaktiver i alt

12.871

8.766

10.430

6.770

7.387

Status balance

13.108

9.100

10.551

6.882

7.622

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

1.225

580

238

604

184

Udbytte

3.000

3.000

3.000

2.000

2.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.725

4.080

3.738

3.104

2.684

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

4.725

4.080

3.738

3.104

2.684

Udskudt skat

8

8

1

0

-4

Hensættelse

4

8

1

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

3.247

97

0

0

1.136

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

151

104

49

86

54

Selskabsskat

1.084

1.008

785

679

613

Varekreditorer

1.258

839

181

248

286

Anden gæld

2.639

2.965

5.797

2.766

2.849

Kortfristet gæld i alt

8.379

5.013

6.812

3.779

4.938

Passiver i alt

13.108

9.100

10.551

6.882

7.622

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

38

33

25

0

22

Hent gratis årsrapporter

Superego A/S

CVR-nr 32895034

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger