Proff
Proff
Annonce
Annonce

Sunclass Airlines ApS

CVR-nr40844422
AdresseHandlingsvej Øst 7, 2791 Dragør

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning2.734.383601.2381.492.965
Vareforbrug2.196.116644.0571.643.041
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste578.432234.41783.828
Personaleomkostninger-501.568-368.511-577.431
Afskrivninger-38.766-42.802-34.202
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat38.098-176.896-527.806
Finansielle indtægter51423523
Finansielle udgifter-37.342-45.056-12.984
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-14.853-29.3250
Finansielle poster netto-51.681-74.358-12.461
Ordinært resultat-13.583-251.254-540.266
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-13.583-251.254-540.266
Skat af årets resultat-12.60470.55564.786
Årets resultat-26.187-180.699-475.480

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-09
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill142.134162.207183.797
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.2297.69311.033
Immaterielle anlægsaktiver i alt147.363169.900194.830
Grunde og bygninger658621.659
Andre anlæg og driftsmidler28.77733.16744.541
Øvrige materielle anlægsaktiver3.69500
Materielle anlægsaktiver i alt32.53734.02946.200
Kapitalandele4.22219.175200
Langfristede tilgodehavender3.7385.9347.873
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver133.58189.85271.616
Finansielle anlægsaktiver i alt141.541114.96179.689
Anlægsaktiver i alt321.441318.890320.718
Varebeholdninger12.33212.93147.593
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.8342.78923.542
Tilgodehavender hos nærtstående parter86.95155.204101.251
Andre tilgodehavender570.445497.714260.365
Værdipapirer000
Likvide midler10.2389.7232.262
Omsætningsaktiver i alt734.455639.848470.803
Status balance1.055.896958.738791.521
Selskabskapital1.0001.0001.000
Overført resultat-504.291-478.104-349.918
Udbytte000
Øvrige reserver10.40126.0070
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-492.890-451.097-348.918
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt-492.890-451.097-348.918
Udskudt skat000
Hensættelse493361.553183.517
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker466.664583.332367.000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld74.11374.24966.510
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt540.777657.581433.510
Kortfristet gæld til nærtstående parter84.78923.9068.148
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker116.668116.66843.000
Selskabsskat000
Varekreditorer169.320108.052131.892
Anden gæld144.444142.075340.372
Kortfristet gæld i alt515.221390.701523.412
Passiver i alt1.055.896958.738791.521

ANDET

2022-092021-092020-09
Antal ansatte654506875
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sunclass Airlines ApS

CVR-nr 40844422

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Kreditrapport

Sunclass Airlines ApS

CVR-nr: 40844422

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Sunclass Airlines ApS

CVR-nr: 40844422

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger