Proff
Proff
Annonce

Stryhns Gruppen A/S

CVR-nr42155918
AdresseVestre Kirkevej 15, 4000 Roskilde

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.107.0201.028.0241.007.6031.006.138957.475
Vareforbrug765.874693.539631.100631.593620.971
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste341.146334.485376.503374.915337.291
Personaleomkostninger-230.882-229.932-227.510-221.527-218.678
Afskrivninger-58.625-56.677-54.806-54.093-57.350
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat51.63947.87694.18799.29561.263
Finansielle indtægter5.0012.3012.1682.3172.268
Finansielle udgifter-6.814-3.155-5.001-8.535-6.673
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.813-854-2.833-6.218-4.405
Ordinært resultat49.82647.02291.35493.07756.858
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat49.82647.02291.35493.07756.858
Skat af årets resultat-10.879-10.193-21.261-20.817-15.397
Årets resultat38.94736.82970.09372.26041.461

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000911.068
Øvrige immaterielle anlægsaktiver84.537108.546132.555156.474180.633
Immaterielle anlægsaktiver i alt84.537108.546132.555156.565181.701
Grunde og bygninger83.07979.60585.64189.70895.103
Andre anlæg og driftsmidler133.591130.343127.417137.444131.964
Øvrige materielle anlægsaktiver41.45560.19736.1629.47715.770
Materielle anlægsaktiver i alt258.125270.145249.220236.629242.837
Kapitalandele194.437178.958121.000121.000121.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt194.437178.958121.000121.000121.000
Anlægsaktiver i alt537.099557.649502.775514.194545.538
Varebeholdninger60.25562.00547.50841.25243.149
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser112.487112.58875.57676.56485.733
Tilgodehavender hos nærtstående parter29.8122.8413.2242.9442.970
Andre tilgodehavender2341.0122.0967.173403
Værdipapirer00000
Likvide midler2461.3714.533427
Omsætningsaktiver i alt202.932178.643129.924132.750133.817
Status balance740.031736.292632.699646.944679.355
Selskabskapital40.00040.00040.00040.00040.000
Overført resultat455.852416.905380.076309.983237.723
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel495.852456.905420.076349.983277.723
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt495.852456.905420.076349.983277.723
Udskudt skat00000
Hensættelse29.00029.73527.80724.52622.403
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00005.558
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00005.558
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.87181.49718.948105.143244.259
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2480004.023
Varekreditorer131.65399.18696.80485.66681.601
Anden gæld81.40768.96969.06481.62643.788
Kortfristet gæld i alt215.179249.652184.816272.435373.671
Passiver i alt740.031736.292632.699646.944679.355

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte342356362370372
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Stryhns Gruppen A/S

CVR-nr 42155918

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Stryhns Gruppen A/S

CVR-nr: 42155918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Stryhns Gruppen A/S

CVR-nr: 42155918

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger