Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr48791018
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste66.29699.852102.34582.18982.483
Personaleomkostninger-71.760-63.147-51.268-42.860-41.396
Afskrivninger-14.776-15.321-16.057-16.569-14.704
Kapacitetsomkostninger-355-44-263-117-351
Primært resultat-20.59521.34034.75622.64326.031
Finansielle indtægter6711.102611228115
Finansielle udgifter-1.345-1.068-1.223-1.462-1.791
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-67434-612-1.234-1.675
Ordinært resultat-21.26921.37434.14421.40924.355
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-21.26921.37434.14421.40924.355
Skat af årets resultat4.635-4.808-7.593-4.496-5.573
Årets resultat-16.63416.56626.55116.91318.782

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver1.2661.516887579258
Immaterielle anlægsaktiver i alt1.2661.516887579258
Grunde og bygninger52.83551.74954.06457.88867.420
Andre anlæg og driftsmidler48.13551.87559.85766.66373.121
Øvrige materielle anlægsaktiver2.5650000
Materielle anlægsaktiver i alt103.535103.624113.921124.552140.540
Kapitalandele928832564601569
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt928832564601569
Anlægsaktiver i alt105.728105.973115.372125.731141.367
Varebeholdninger47.23633.14629.08333.37530.443
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser35.43643.36933.20025.56318.278
Tilgodehavender hos nærtstående parter5.41820.04229.54513.657640
Andre tilgodehavender8.7837.4118.5414.0252.042
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2742.4315013949.214
Omsætningsaktiver i alt100.171108.497102.47378.72061.942
Status balance205.899214.470217.845204.451203.309
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat86.245102.87986.31383.76281.849
Udbytte0024.00015.00015.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel87.245103.879111.31399.76297.849
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt87.245103.879111.31399.76297.849
Udskudt skat000-12.346-12.537
Hensættelse11.95016.37816.13916.29216.524
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter12.87113.66414.67115.67416.674
Langfristet gæld til banker10.71417.85725.00032.14339.286
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt23.58631.52139.67147.81755.960
Kortfristet gæld til nærtstående parter4.6561.0601.5457.22621
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker23.98581.674570
Selskabsskat00000
Varekreditorer36.41338.23118.12317.28417.565
Anden gæld18.06623.39229.38116.01315.321
Kortfristet gæld i alt83.11962.69150.72340.58032.976
Passiver i alt205.899214.470217.845204.451203.309

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte104104978280
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr 48791018

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr: 48791018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr: 48791018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger