Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER LER A/S

CVR-nr16729981
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.5932.9572.5522.7472.643
Personaleomkostninger-854-863-831-1.560-1.402
Afskrivninger-10-15-15-15-35
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.7302.0791.7061.1721.206
Finansielle indtægter6957332556
Finansielle udgifter-10-9-17-16-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto594817943
Ordinært resultat1.7892.1281.7231.1811.249
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.7892.1281.7231.1811.249
Skat af årets resultat-394-468-380-260-275
Årets resultat1.3951.6601.343921974

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler125135150165130
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt125135150165130
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt125135150165130
Varebeholdninger1.032788692668742
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser405480242231249
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.2812.3582.9331.637744
Andre tilgodehavender2536353638
Værdipapirer00000
Likvide midler7651.2656111.6152.470
Omsætningsaktiver i alt4.5084.9274.5134.1874.244
Status balance4.6335.0624.6634.3524.374
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat3.0931.6982.0391.6961.775
Udbytte02.0001.0001.0001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.5934.1983.5393.1963.275
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.5934.1983.5393.1963.275
Udskudt skat0003638
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0003638
Kortfristet gæld til nærtstående parter5612386035890
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer1211794116562
Anden gæld358446481550537
Kortfristet gæld i alt1.0408641.1251.1551.099
Passiver i alt4.6335.0624.6634.3524.374

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22222
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STRØJER LER A/S

CVR-nr 16729981

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER LER A/S

CVR-nr: 16729981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER LER A/S

CVR-nr: 16729981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger