Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER CAPITAL ApS

CVR-nr32284442
AdresseToldbodgade 59 B kl, 1253 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-391-854-1.555-1.063-130
Personaleomkostninger-913-913-921-3570
Afskrivninger-181-181-179-490
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.486-1.948-2.654-1.470-130
Finansielle indtægter2.8383.0491.5181.796924
Finansielle udgifter-7.450-182-5.478-3.498-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-37.53319.38114.70917.4298.656
Finansielle poster netto-42.14522.24810.75015.7279.575
Ordinært resultat-43.63120.3008.09614.2575.014
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-43.63120.3008.09614.2575.014
Skat af årets resultat8-377-2.480948-151
Årets resultat-43.62319.9235.61615.2054.863

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3730000
Immaterielle anlægsaktiver i alt3730000
Grunde og bygninger1752673604520
Andre anlæg og driftsmidler1612503193870
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3365186798400
Kapitalandele75.696151.685136.29350.27349.173
Langfristede tilgodehavender0002503.253
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt75.696151.685136.29350.52352.426
Anlægsaktiver i alt76.405152.203136.97251.36352.426
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.905496000
Andre tilgodehavender8793132931.198143
Værdipapirer17.50017.07013.0975.5950
Likvide midler19.4651321.1001.9741.500
Omsætningsaktiver i alt40.74918.01214.4898.7671.643
Status balance117.154170.215151.46160.13054.069
Selskabskapital135135135135135
Overført resultat67.82538.51939.12433.84622.154
Udbytte59570555.000
Øvrige reserver48.684125.488110.46024.86021.403
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel116.703164.199149.71958.89748.692
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt116.703164.199149.71958.89748.692
Udskudt skat00000
Hensættelse2028312--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter553.57501755.235
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker01.892001
Selskabsskat03811.112050
Varekreditorer15312241030
Anden gæld22312729595692
Kortfristet gæld i alt4315.9881.4301.2345.377
Passiver i alt117.154170.215151.46160.13054.069

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11110
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STRØJER CAPITAL ApS

CVR-nr 32284442

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER CAPITAL ApS

CVR-nr: 32284442

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER CAPITAL ApS

CVR-nr: 32284442

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger