Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr48791018
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

66.296

99.852

102.345

82.189

82.483

Personaleomkostninger

-71.760

-63.147

-51.268

-42.860

-41.396

Afskrivninger

-14.776

-15.321

-16.057

-16.569

-14.704

Kapacitetsomkostninger

-355

-44

-263

-117

-351

Primært resultat

-20.595

21.340

34.756

22.643

26.031

Finansielle indtægter

671

1.102

611

228

115

Finansielle udgifter

-1.345

-1.068

-1.223

-1.462

-1.791

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-674

34

-612

-1.234

-1.675

Ordinært resultat

-21.269

21.374

34.144

21.409

24.355

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-21.269

21.374

34.144

21.409

24.355

Skat af årets resultat

4.635

-4.808

-7.593

-4.496

-5.573

Årets resultat

-16.634

16.566

26.551

16.913

18.782

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

1.266

1.516

887

579

258

Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.266

1.516

887

579

258

Grunde og bygninger

52.835

51.749

54.064

57.888

67.420

Andre anlæg og driftsmidler

48.135

51.875

59.857

66.663

73.121

Øvrige materielle anlægsaktiver

2.565

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

103.535

103.624

113.921

124.552

140.540

Kapitalandele

928

832

564

601

569

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

928

832

564

601

569

Anlægsaktiver i alt

105.728

105.973

115.372

125.731

141.367

Varebeholdninger

47.236

33.146

29.083

33.375

30.443

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

35.436

43.369

33.200

25.563

18.278

Tilgodehavender hos nærtstående parter

5.418

20.042

29.545

13.657

640

Andre tilgodehavender

8.783

7.411

8.541

4.025

2.042

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.274

2.431

501

394

9.214

Omsætningsaktiver i alt

100.171

108.497

102.473

78.720

61.942

Status balance

205.899

214.470

217.845

204.451

203.309

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

86.245

102.879

86.313

83.762

81.849

Udbytte

0

0

24.000

15.000

15.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

87.245

103.879

111.313

99.762

97.849

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

87.245

103.879

111.313

99.762

97.849

Udskudt skat

0

0

0

-12.346

-12.537

Hensættelse

11.950

16.378

16.139

16.292

16.524

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

12.871

13.664

14.671

15.674

16.674

Langfristet gæld til banker

10.714

17.857

25.000

32.143

39.286

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

23.586

31.521

39.671

47.817

55.960

Kortfristet gæld til nærtstående parter

4.656

1.060

1.545

7.226

21

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

23.985

8

1.674

57

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

36.413

38.231

18.123

17.284

17.565

Anden gæld

18.066

23.392

29.381

16.013

15.321

Kortfristet gæld i alt

83.119

62.691

50.723

40.580

32.976

Passiver i alt

205.899

214.470

217.845

204.451

203.309

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

104

104

97

82

80

Hent gratis årsrapporter

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr 48791018

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr: 48791018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER TEGL A/S

CVR-nr: 48791018

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger