Proff
Proff
Annonce
Annonce

Strøjer Tegl Systems A/S

CVR-nr37673692
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.735

3.209

1.010

1.530

2.258

Personaleomkostninger

0

0

0

0

0

Afskrivninger

-100

-100

-100

-100

-100

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

2.635

3.109

910

1.430

2.158

Finansielle indtægter

124

113

85

145

27

Finansielle udgifter

-8

-16

-30

-33

-37

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

116

97

55

113

-9

Ordinært resultat

2.751

3.206

965

1.543

2.149

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

2.751

3.206

965

1.543

2.149

Skat af årets resultat

-605

-705

-212

-339

-473

Årets resultat

2.146

2.501

753

1.203

1.676

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

375

475

575

675

775

Immaterielle anlægsaktiver i alt

375

475

575

675

775

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

375

475

575

675

775

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3

940

1.454

311

1.240

Tilgodehavender hos nærtstående parter

4.726

4.673

3.517

4.488

515

Andre tilgodehavender

396

0

321

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

560

743

788

710

4.038

Omsætningsaktiver i alt

5.685

6.356

6.079

5.510

5.793

Status balance

6.060

6.831

6.654

6.185

6.568

Selskabskapital

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Overført resultat

2.781

636

135

382

179

Udbytte

0

2.000

1.000

1.000

1.500

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

5.781

5.636

4.135

4.382

4.679

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

5.781

5.636

4.135

4.382

4.679

Udskudt skat

0

0

0

-54

-45

Hensættelse

259

320

158

174

251

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

-54

-45

Kortfristet gæld til nærtstående parter

8

655

2.343

1.577

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

2

26

9

1

1.591

Anden gæld

10

194

10

51

46

Kortfristet gæld i alt

20

876

2.362

1.629

1.637

Passiver i alt

6.060

6.831

6.654

6.185

6.568

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

0

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

Strøjer Tegl Systems A/S

CVR-nr 37673692

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Strøjer Tegl Systems A/S

CVR-nr: 37673692

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Strøjer Tegl Systems A/S

CVR-nr: 37673692

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger