Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER LER A/S

CVR-nr16729981
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.593

2.957

2.552

2.747

2.643

Personaleomkostninger

-854

-863

-831

-1.560

-1.402

Afskrivninger

-10

-15

-15

-15

-35

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.730

2.079

1.706

1.172

1.206

Finansielle indtægter

69

57

33

25

56

Finansielle udgifter

-10

-9

-17

-16

-13

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

59

48

17

9

43

Ordinært resultat

1.789

2.128

1.723

1.181

1.249

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.789

2.128

1.723

1.181

1.249

Skat af årets resultat

-394

-468

-380

-260

-275

Årets resultat

1.395

1.660

1.343

921

974

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

125

135

150

165

130

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

125

135

150

165

130

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

125

135

150

165

130

Varebeholdninger

1.032

788

692

668

742

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

405

480

242

231

249

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2.281

2.358

2.933

1.637

744

Andre tilgodehavender

25

36

35

36

38

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

765

1.265

611

1.615

2.470

Omsætningsaktiver i alt

4.508

4.927

4.513

4.187

4.244

Status balance

4.633

5.062

4.663

4.352

4.374

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

3.093

1.698

2.039

1.696

1.775

Udbytte

0

2.000

1.000

1.000

1.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

3.593

4.198

3.539

3.196

3.275

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

3.593

4.198

3.539

3.196

3.275

Udskudt skat

0

0

0

36

38

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

36

38

Kortfristet gæld til nærtstående parter

561

238

603

589

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

121

179

41

16

562

Anden gæld

358

446

481

550

537

Kortfristet gæld i alt

1.040

864

1.125

1.155

1.099

Passiver i alt

4.633

5.062

4.663

4.352

4.374

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

2

2

2

2

2

Hent gratis årsrapporter

STRØJER LER A/S

CVR-nr 16729981

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER LER A/S

CVR-nr: 16729981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER LER A/S

CVR-nr: 16729981

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger