Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr10010624
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-76

-59

-206

-196

-49

Personaleomkostninger

-696

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-772

-59

-206

-196

-49

Finansielle indtægter

4.160

8.374

8.428

8.044

6.312

Finansielle udgifter

-3.874

-3.094

-2.733

-952

-6.422

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

-11.594

28.547

29.032

22.268

22.014

Finansielle poster netto

-11.307

33.828

34.727

29.360

21.903

Ordinært resultat

-12.079

33.769

34.521

28.420

20.982

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-12.079

33.769

34.521

28.420

20.982

Skat af årets resultat

-113

-1.323

-918

-1.331

199

Årets resultat

-12.191

32.446

33.603

27.090

21.181

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Kapitalandele

181.505

201.259

170.388

158.539

128.668

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

181.505

201.259

170.388

158.539

128.668

Anlægsaktiver i alt

181.505

201.259

170.388

158.539

128.668

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

93.728

88.197

76.654

56.300

69.164

Andre tilgodehavender

60

33

55

88

130

Værdipapirer

7.864

10.257

31.243

29.285

14.001

Likvide midler

30.008

45.258

47.379

29.527

30.136

Omsætningsaktiver i alt

131.660

143.745

155.331

115.199

113.432

Status balance

313.165

345.004

325.719

273.738

242.100

Selskabskapital

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overført resultat

200.264

190.087

167.617

153.046

140.724

Udbytte

0

10.000

12.000

10.000

10.000

Øvrige reserver

54.415

76.783

76.807

69.775

65.007

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

255.679

277.870

257.424

233.821

216.731

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

255.679

277.870

257.424

233.821

216.731

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

56.651

65.879

66.562

39.829

25.343

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

2

0

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

836

1.255

1.733

87

25

Kortfristet gæld i alt

57.487

67.134

68.295

39.917

25.368

Passiver i alt

313.165

345.004

325.719

273.738

242.100

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

1

0

0

0

0

Hent gratis årsrapporter

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr 10010624

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 10010624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 10010624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger