Proff
Proff
Profile-7049222
Profile-7049225

STEP A/S

CVR-nr25506227
AdresseNedergade 35 C 1 th, 5000 Odense C

STEP The Communication Collective er 150 specialister fordelt på tre forretningsenheder. Vi arbejder alle sammen for at føre vores kunders forretning ind i fremtiden stående på et fundament af data, tech og kreativitet. Vi bor i Odense og København, og vi har kunder i hele Danmark.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

59.421

57.775

56.980

68.351

65.701

Personaleomkostninger

-52.364

-52.736

-62.906

-65.074

-62.349

Afskrivninger

-800

-1.166

-2.046

-2.823

-3.444

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

6.257

3.873

-7.972

454

-92

Finansielle indtægter

15

523

0

0

323

Finansielle udgifter

-150

-245

-184

-202

-225

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-135

278

-184

-202

98

Ordinært resultat

6.122

3.953

-8.156

252

6

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

6.122

3.953

-8.156

252

6

Skat af årets resultat

-1.383

-925

1.830

-88

280

Årets resultat

4.739

3.028

-6.326

164

287

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

306

838

963

178

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

306

838

963

178

0

Grunde og bygninger

554

721

1.647

1.951

879

Andre anlæg og driftsmidler

367

19

2.511

4.117

6.119

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

328

Materielle anlægsaktiver i alt

921

740

4.158

6.068

7.326

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

171

204

168

235

275

Finansielle anlægsaktiver i alt

171

204

168

235

275

Anlægsaktiver i alt

1.398

1.782

5.289

6.481

7.602

Varebeholdninger

0

0

2.684

2.934

2.642

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

16.392

19.000

5.077

8.981

3.245

Tilgodehavender hos nærtstående parter

14.298

4.971

12.093

87

1.495

Andre tilgodehavender

1.766

2.743

3.391

2.279

2.148

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

8.842

2.120

1.225

4.693

Omsætningsaktiver i alt

32.706

35.557

25.371

16.257

14.448

Status balance

34.105

37.339

30.660

22.739

22.049

Selskabskapital

500

500

500

500

500

Overført resultat

12.564

7.410

4.286

1.224

1.199

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

239

654

751

139

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

13.303

8.564

5.537

1.863

1.699

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

13.303

8.564

5.537

1.863

1.699

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

5.363

5.241

5.078

1.904

913

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

5.363

5.241

5.078

1.904

913

Kortfristet gæld til nærtstående parter

7

3.077

7.112

9.371

11.085

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

1.270

727

0

63

0

Varekreditorer

5.498

1.575

312

807

2.221

Anden gæld

8.663

42

12.621

8.731

7.885

Kortfristet gæld i alt

15.439

23.534

20.045

18.971

20.350

Passiver i alt

34.105

37.339

30.660

22.739

22.049

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

87

98

117

123

117

Hent gratis årsrapporter

STEP A/S

CVR-nr 25506227

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STEP A/S

CVR-nr: 25506227

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Kreditrapport

STEP A/S

CVR-nr: 25506227

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger