Proff
Proff

Stenso A/S

CVR-nr18661888CVRP-nr1003515969
AdresseBlokken 27B, 3460 Birkerød

STENSO lagerfører et bredt og dybt produktprogram inden for pakninger og tætninger. STENSO er leverandør af tekniske løsninger indenfor tætninger, men samarbejdet med datter-og produktionsselskabet Accofluor A/S, giver os både bedre muligheder og styrkede kompetencer som samarbejdspartner - globalt.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste8.9798.4109.0018.1046.701
Personaleomkostninger-5.016-4.451-4.966-4.882-4.672
Afskrivninger-368-235-163-211-266
Kapacitetsomkostninger0000-1
Primært resultat3.5953.7253.8723.0121.761
Finansielle indtægter50254138297530
Finansielle udgifter-779-50-500-31-33
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-729204-362265497
Ordinært resultat2.8663.9294.5103.2772.258
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.8663.9294.5103.2772.258
Skat af årets resultat-636-870-997-735-501
Årets resultat2.2313.0593.5132.5421.757

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000019
Immaterielle anlægsaktiver i alt000019
Grunde og bygninger459347419491461
Andre anlæg og driftsmidler1.529736287378238
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.9891.083706869698
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender1090000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0109109109109
Finansielle anlægsaktiver i alt109109109109109
Anlægsaktiver i alt2.0971.191814978826
Varebeholdninger5.0024.3014.3624.0683.753
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.6492.2572.2692.5742.269
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.8331.2803.11313.14312.816
Andre tilgodehavender1640000
Værdipapirer3.2952.9692.40150287
Likvide midler2.3652.9112.980405346
Omsætningsaktiver i alt15.51013.94915.22120.84519.401
Status balance17.60715.14016.03521.82320.228
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat13.43112.2009.1418.62916.086
Udbytte1.00003.00010.0000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.43113.20013.14119.62917.086
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.43113.20013.14119.62917.086
Udskudt skat00000
Hensættelse68144757
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker5770000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01372152150
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5771372152150
Kortfristet gæld til nærtstående parter0376000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1590001.116
Selskabsskat5768561.000771435
Varekreditorer634404565680801
Anden gæld1631531.109520733
Kortfristet gæld i alt1.5321.7902.6751.9723.085
Passiver i alt17.60715.14016.03521.82320.228

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte77778
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Stenso A/S

CVR-nr 18661888

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Stenso A/S

CVR-nr: 18661888

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-6981786

Firmaets links


Certificeringer

AAA Bisnode 2023
AAA Bisnode 2023

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Stenso A/S

CVR-nr: 18661888

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger