Proff
Proff
Annonce
Annonce

STENDER ADMINISTRATION ApS

CVR-nr30715926
AdresseBymidten 29, 3500 Værløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste23.66612.3253.6871.4321.835
Personaleomkostninger-20.925-14.224-1.976-1.616-1.540
Afskrivninger-3.374-1.107-36300
Kapacitetsomkostninger-5022.12843800
Primært resultat-1.134-8781.786-183295
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-130-89-115-44-22
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-130-89-115-44-22
Ordinært resultat-1.264-9661.672-228272
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.264-9661.672-228272
Skat af årets resultat-71252-18100
Årets resultat-1.335-7141.491-228272

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill02.521000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt02.521000
Grunde og bygninger1.2061.152000
Andre anlæg og driftsmidler1.3771.3701.82200
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.5832.5221.82200
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.1111.029999
Finansielle anlægsaktiver i alt1.1111.029999
Anlægsaktiver i alt3.6946.0721.83199
Varebeholdninger1.7562.9392.294450493
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser172611.163340
Tilgodehavender hos nærtstående parter0712609897
Andre tilgodehavender1.4068431.7548.5539.081
Værdipapirer00000
Likvide midler1.2212.449154480
Omsætningsaktiver i alt4.4006.5635.6249.1829.671
Status balance8.09412.6357.4559.1919.680
Selskabskapital2.0002.0002.000125125
Overført resultat-1.512-177537-954-726
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4881.8232.537-829-601
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4881.8232.537-829-601
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker0001240
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0001240
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.9392.5583.6626.1855.315
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat030830800
Varekreditorer1.1971.0693442468
Anden gæld4.4706.8779153.2874.898
Kortfristet gæld i alt7.60710.8124.9189.89610.282
Passiver i alt8.09412.6357.4559.1919.680

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte675254-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STENDER ADMINISTRATION ApS

CVR-nr 30715926

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

STENDER ADMINISTRATION ApS

CVR-nr: 30715926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STENDER ADMINISTRATION ApS

CVR-nr: 30715926

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger