Proff
Proff
Annonce
Annonce

STEFAN JAKOBSEN HOLDING ApS

CVR-nr31884020
AdresseFrodesdalsvej 11, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

-4

-7

-3

-3

-16

Personaleomkostninger

0

0

0

0

-
Afskrivninger

0

0

0

0

-
Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

-4

-7

-3

-3

-16

Finansielle indtægter

0

0

0

0

615

Finansielle udgifter

-5

-6

0

-1

-1

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

1.262

953

727

20

-
Finansielle poster netto

1.258

947

727

19

614

Ordinært resultat

1.254

940

724

17

598

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

1.254

940

724

17

598

Skat af årets resultat

2

2

1

1

2

Årets resultat

1.256

942

724

17

600

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK
Goodwill

0

0

0

0

-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Grunde og bygninger

0

0

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

-
Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Kapitalandele

4.262

3.631

2.677

1.950

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

2.130

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

4.262

3.631

2.677

1.950

2.130

Anlægsaktiver i alt

4.262

3.631

2.677

1.950

2.130

Varebeholdninger

0

0

0

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

-
Tilgodehavender hos nærtstående parter

217

98

199

12

0

Andre tilgodehavender

325

0

0

95

254

Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

130

26

127

156

128

Omsætningsaktiver i alt

672

123

326

263

382

Status balance

4.934

3.754

3.003

2.214

2.512

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

1.020

927

607

665

722

Udbytte

500

300

55

54

150

Øvrige reserver

3.009

2.347

2.024

1.297

1.277

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

4.654

3.699

2.812

2.141

2.274

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

4.654

3.699

2.812

2.141

2.274

Udskudt skat

0

0

0

0

-
Hensættelse

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

273

38

127

72

238

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

0

14

64

0

-
Varekreditorer

0

0

0

0

-
Anden gæld

7

4

0

0

-
Kortfristet gæld i alt

280

55

191

72

238

Passiver i alt

4.934

3.754

3.003

2.214

2.512

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

STEFAN JAKOBSEN HOLDING ApS

CVR-nr 31884020

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STEFAN JAKOBSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 31884020

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STEFAN JAKOBSEN HOLDING ApS

CVR-nr: 31884020

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger