Proff
Proff
Annonce
Annonce

STEEN HESSEL HOLDING ApS

CVR-nr26532000
AdresseJyllandsvej 4, 7330 Brande

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-122-70-193-225-30
Personaleomkostninger-136-132-96-85-85
Afskrivninger-76-76-85-761.070
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-334-278-375-386956
Finansielle indtægter2.3211.8672.0451.9331.355
Finansielle udgifter-22-13-147-22-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto91.02779.52977.65355.27768.998
Finansielle poster netto93.32681.38379.55057.18970.340
Ordinært resultat92.99281.10539.95729.75336.058
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat92.99281.10539.95729.75336.058
Skat af årets resultat-470-364-349-455-485
Årets resultat92.52380.74139.60829.29835.573

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger3.0403.1163.1923.2683.343
Andre anlæg og driftsmidler008600
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3.0403.1163.2773.2683.343
Kapitalandele313.086245.144186.622162.054147.504
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt313.086245.144186.622162.054147.504
Anlægsaktiver i alt316.126248.260189.899165.321150.847
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter97.70972.65450.42438.36232.487
Andre tilgodehavender1.8502.4923.6065.5732.597
Værdipapirer00000
Likvide midler91.123524300
Omsætningsaktiver i alt99.56876.27054.08143.93935.383
Status balance415.694324.529243.980209.261186.230
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat114.09291.33272.84156.66851.297
Udbytte4.0003.00005.2002.500
Øvrige reserver296.705228.762170.278146.059131.510
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel415.297323.594243.619208.427185.807
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt415.297323.594243.619208.427185.807
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat282204229303421
Varekreditorer00000
Anden gæld1157311325312
Kortfristet gæld i alt397935362833423
Passiver i alt415.694324.529243.980209.261186.230

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STEEN HESSEL HOLDING ApS

CVR-nr 26532000

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STEEN HESSEL HOLDING ApS

CVR-nr: 26532000

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STEEN HESSEL HOLDING ApS

CVR-nr: 26532000

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger