Proff
Proff
Annonce
Annonce

ST Turistfart ApS

CVR-nr38745344
AdresseFåborgvej 113, 6753 Agerbæk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

926

1.121

698

475

457

Personaleomkostninger

-607

-549

-399

-406

-285

Afskrivninger

-188

-173

-164

-216

-91

Kapacitetsomkostninger

-2

0

-5

-74

-39

Primært resultat

129

399

129

-221

41

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-37

-40

-55

-48

-29

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-37

-40

-55

-48

-29

Ordinært resultat

92

359

75

-269

12

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

92

359

75

-269

12

Skat af årets resultat

-22

-78

-17

59

-19

Årets resultat

70

281

58

-210

-7

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

178

230

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

178

230

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

382

369

433

677

657

Øvrige materielle anlægsaktiver

300

375

175

100

0

Materielle anlægsaktiver i alt

682

744

608

777

657

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

860

973

608

777

657

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

90

127

47

41

65

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

22

12

23

56

146

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

241

160

417

166

47

Omsætningsaktiver i alt

353

299

487

263

258

Status balance

1.213

1.273

1.094

1.040

915

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

182

112

-169

-227

-17

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

232

162

-119

-177

33

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

232

162

-119

-177

33

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

8

14

-

0

19

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

74

744

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

74

744

Kortfristet gæld til nærtstående parter

784

900

1.010

971

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

2

0

0

Selskabsskat

0

3

0

0

0

Varekreditorer

20

43

20

39

4

Anden gæld

169

151

182

133

116

Kortfristet gæld i alt

973

1.097

1.214

1.144

120

Passiver i alt

1.213

1.273

1.094

1.040

915

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

2

3

2

2

2

Hent gratis årsrapporter

ST Turistfart ApS

CVR-nr 38745344

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ST Turistfart ApS

CVR-nr: 38745344

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ST Turistfart ApS

CVR-nr: 38745344

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger