Proff
Proff
Annonce
Annonce

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr27956114
AdresseAsylgade 13, 9900 Frederikshavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.693

3.640

3.390

3.483

3.797

Personaleomkostninger

-2.281

-2.215

-2.157

-2.238

-2.236

Afskrivninger

-198

-208

-169

-269

-270

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

-15

Primært resultat

1.214

1.216

1.065

976

1.275

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-13

-11

-7

-1

0

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

391

320

266

330

413

Finansielle poster netto

378

308

259

328

413

Ordinært resultat

1.592

1.524

1.323

1.304

1.688

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.592

1.524

1.323

1.304

1.688

Skat af årets resultat

-262

-265

-233

-190

-281

Årets resultat

1.329

1.259

1.090

1.114

1.407

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

512

656

333

502

631

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

512

656

333

502

631

Kapitalandele

128

97

161

71

73

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

30

30

30

30

30

Finansielle anlægsaktiver i alt

158

127

191

101

103

Anlægsaktiver i alt

670

783

524

603

734

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

324

318

483

223

424

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

0

0

0

Andre tilgodehavender

6

5

6

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.843

1.461

1.491

1.448

874

Omsætningsaktiver i alt

2.212

1.795

1.984

1.690

1.298

Status balance

2.882

2.578

2.507

2.293

2.032

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

1.343

1.014

755

665

451

Udbytte

1.000

1.000

1.000

900

800

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

2.468

2.139

1.880

1.690

1.376

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

2.468

2.139

1.880

1.690

1.376

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-

0

0

5

30

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

94

12

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

94

12

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

1

0

1

32

0

Selskabsskat

203

194

178

184

285

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

209

245

355

370

341

Kortfristet gæld i alt

414

439

534

586

626

Passiver i alt

2.882

2.578

2.507

2.293

2.032

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte

5

5

5

5

5

Hent gratis årsrapporter

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr 27956114

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr: 27956114

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr: 27956114

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger