Proff
Proff
Annonce

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr27956114
AdresseAsylgade 13, 9900 Frederikshavn

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.8413.6933.6403.3903.483
Personaleomkostninger-2.269-2.281-2.215-2.157-2.238
Afskrivninger-175-198-208-169-269
Kapacitetsomkostninger-30000
Primært resultat1.3941.2141.2161.065976
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-3-13-11-7-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto563391320266330
Finansielle poster netto561378308259328
Ordinært resultat1.9551.5921.5241.3231.304
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.9551.5921.5241.3231.304
Skat af årets resultat-304-262-265-233-190
Årets resultat1.6511.3291.2591.0901.114

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler400512656333502
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt400512656333502
Kapitalandele1531289716171
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver3030303030
Finansielle anlægsaktiver i alt183158127191101
Anlægsaktiver i alt582670783524603
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser342324318483223
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender226560
Værdipapirer00000
Likvide midler9751.8431.4611.4911.448
Omsætningsaktiver i alt1.3442.2121.7951.9841.690
Status balance1.9262.8822.5782.5072.293
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1941.3431.014755665
Udbytte2.8001.0001.0001.000900
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.3192.4682.1391.8801.690
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.3192.4682.1391.8801.690
Udskudt skat00000
Hensættelse--005
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0009412
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0009412
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker110132
Selskabsskat251203194178184
Varekreditorer00000
Anden gæld356209245355370
Kortfristet gæld i alt607414439534586
Passiver i alt1.9262.8822.5782.5072.293

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte55555
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr 27956114

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr: 27956114

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SPECIALLÆGESELSKABET HENRIK FRØLUND KORSHOLM ApS

CVR-nr: 27956114

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger